Farní list na říjen

 • 24 September 2020
 • KAKY
 
 
 
 
 
 

V říjnovém čísle najdete několik článků ze života farnosti, reportáž z návštěvy Modřanské vinice našeho farníka, pozvánku na dětský bazárek, zápis z Pastorační rady. K zamyšlení doporučujeme články připravené Jiřím Zajícem: promluva papeže Františka a krátké zamyšlení nad důvěryhodností informačních zdrojů.

Farní list: 

Farní ohlášky - 2020. 09. 06.

 • 6 September 2020
 • P. Antonio
 1. ZÁŘÍ 2020

Neděle 6. – 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Začíná běžní nedělní rozvrh 8:00 ● Michle – kostel ● Mše sv. 9:30 ● Krč – kostel ● Mše sv. 11:00 ● Krč – kostel ● Mše sv. 19:00 ● Krč – kostel ● Mše sv.

Úterý 8. – Svátek Narození Panny Marie – Farní slavnost
9:00 ● Krč – kostel / sál ● Sedmikrásek 17:30 ● Michle – kostel ● Mše sv. ze slavnosti 18:30 ● Michle – farní dvůr ● Oslava

Středa 9.
18:15 ● Krč – kavárna ● Farní biblická hodina 20:00 ● Krč – sál ● Mužská spiritualita – Chlapi

Neděle 13 – 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ Sbírka na Svatou Zemi (přeložena od Velkého pátku)

Farní list na září

 • 28 August 2020
 • Josef B.
 
 
 
 
 
 

Optimistický Úvodník P. Alberta // Na čem záleží papeži Františkovi // Dětské katecheze s vínem? // Ochutnávka před říjnovou přednáškou // Představení dalšího společenství - Chlapi // Pozvání na výborné filmy (jediné promítání v ČR), malí muzikanti, kalendář a výsledky sbírek.

Farní list - letní dvojčíslo 2020

 • 29 June 2020
 • KAKY
 
 
 
 
 
 

Milí přátelé, jsou tu prázdniny a s nimi letní dvojčíslo Farních listů. Snažíme se publikovat články, které se týkají života farnosti nebo nás duchovně obohatí. V době letních měsíců se navíc můžeme články inspirovat při plánování našich výletů. Například v příspěvku od Lukáše Svobody o blahoslaveném P. Englemarovi Unzeitigovi se dočteme o zaniklé pošumavské vesnici Zadní Zvonková, místu spojeném s působením tohoto odvážného kněze. Osada ležela v hraničním pásmu a po odsunu německých obyvatel byla srovnána se zemí. Zbyl jen kostel sv. Jana Nepomuckého. Pokud Vás lákají dálky, můžete se inspirovat článkem od Milana Pospíšila o Společenství modlitby Taizé na Habrovce. Milan píše především o historii vzniku společenství, ale třeba se po přečtení článku rozhodnete navštívit místa spojená s komunitou Taizé přímo ve Francii. Ať již Vás kroky na Vašich cestách zavedou kamkoli, přejeme Vám, ať Vás neopouští dobrá nálada a šťastně se vrátíte domů. A třeba nám o svých zážitcích můžete také napsat ;-)

Farní ohlášky - 2020. 06. 07.

 • 6 June 2020
 • P. Antonio

Neděle 7. – Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Úterý 9.
 09:00  Krč – kavárna  Noemi
 18:15  Michle-fara  Seminář - P. Alberto  Mystická antropologie
 21:00  Vinohrady – Sv. Ludmila (na náměstí)  Mše sv.

Středa 10.
 18:15  Krč – kavárna  Farní biblická hodina  Iz 55-56
 20:00  Krč – sál  Mužská spiritualita – Chlapi

Čtvrtek 11. – Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ (doporučený svátek)
17:00  Katedrála  Mše sv.  Hradčanské nám  Eucharistické procesí

Pátek 12.
 Noc Kostelů - Naši farnost se tento rok aktivně neúčastní.

Neděle 14. – 11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Více informace najdete na farních nástěnkách a na těchto webových stránkách.

Stránky