Pravidelné bohoslužby

*Prázdniny:
Neděle během prázdnin včetně neděle 1. 9. 2019:
8:00 Michle – Kostel Narození Panny Marie
10:00 Krč – Kostel sv. Františka z Assisi
19:00 Krč – Kostel sv. Františka z Assisi

mimo prázdniny - Neděle (od 8. 9. 2019)
8:00 Michle – Kostel Narození Panny Marie
9:30 Krč – Kostel sv. Františka z Assisi*
11:00 Krč – Kostel sv. Františka z Assisi - eucharistie (mše) s rodinami a dětmi*
19:00 Krč – Kostel sv. Františka z Assisi

Pondělí 17:30 Krč – Kostel sv. Františka z Assisi
Úterý 17:30 Michle – Kostel Narození Panny Marie
Středa 12:00 Michle – Kostel Narození Panny Marie
17:30 Krč – Kostel sv. Františka z Assisi
Čtvrtek 17:30 Michle – Kostel Narození Panny Marie
Pátek 17:30 Krč – Kostel sv. Františka z Assisi (po mši meditace či adorace)
Sobota 17:30 Michle – Kostel Narození Panny Marie

Svátost smíření ► 30 min. přede mší nebo na požádání
Další svátosti ► na požádání (osobně před nebo po mši, popř. menu kontakty)
Modlitba růžence ► 30 min. přede mší (Ne: 7:30 a 9:00, Po-So: 17:00)
Změny rozvrhu vyhrazené o slavnostech a svátcích a prázdninách.
Nedělní texty:
https://www.vira.cz/nedelni-liturgie
Převzato z webu: www.vira.cz