Nejbližší události ve farnosti a okolí:

::stránky jsou v opravě, abychom zlepšili vzhled i funkčnost::rozmístění prvků se může měnit, také příp. obrázky mohou být náhodné a ilustrativní::
::všechny informace však zůstávají pod svými položkami v menu ::poslední zprávy jsou zde::

Pokud jste v roce 2020 věnovali farnosti finanční dar, můžete si snížit základ daně (tj. snížit vaši odváděnou daň).
Stačí získat potvrzení o daru od farního vikáře (pošlete jméno, adresu a kdy jste poslali dar).
Kontakt je vikar@michlehabrovka.cz  . Vše samozřejmě můžete vyřizovat i osobně či telefonicky na faře.
******
Vážení příznivci a farníci, dovolujeme si Vám nabídnout alternativu, jak přispívat na chod farnosti. Víme, že řadu z vás postihla nynější situace i ekonomicky, ale pokud ne, máme k vám prosbu:
Zvažte, prosíme, založení trvalého příkazu ze svého účtu ve prospěch farního účtu. Výše je samozřejmě zcela na vás, a farnosti tak trvalý příjem, nebudete muset myslet na hotovost do kostela s sebou, a pokud do zprávy pro příjemce uvedete "dar" a svou adresu (nebo ji poskytnete později), obdržíte začátkem následujícího roku potvrzení o úhrnu darů (a můžete uplatnit slevu na dani).
Jednorázové dary jsou samozřejmě také vítány a platí o nich totéž.
Děkujeme, provoz (topení, svícení, liturgické potřeby) běží stále stejně i za časů covid-19.  Vaše Farní pastorační rada.


19. 2. 2021
Pro pravidla účasti na bohoslužbách sledujte prosíme aktuální informace MZČR
a zprávy na webu ČBK
Aktuálně, již od 27. 12. 2020 do příští změny platí 5. stupeň opatření
(počet osob v kostele = 10% míst k sezení + roušky, ruce, rozestupy, rozum).
A vězte, že na Habrovce je další prostor k dispozici i na zahradě, kam lze zapnout reproduktor.

Trvale platí že:

 • V naší farnosti zachováváme pravidelné otevirání kostelů a rozvrh mší.
 • Na konci mše je podáváno sv. přijímání těm, kteří se nemohli mše účastnit.
 • Nadále je třeba dodržovat pravidlo 3R: dezinfekce rukou, užívání roušky, dodržování rozestupů. A větrání prostoru kostela.
  Eucharistii přijímáme na ruku.
 • Kněží jsou k dispozici kdykoliv na faře pro jednotlivé přijetí farníků (svátosti, rozhovory, katecheze, atd.);
  návštěvu je třeba domluvit předem (viz
  Kontakty).
   

******

Rodina Idente

Milí farníci,
píši vám stručně, jak se hodí pro webové stránky.

Téma: Rodina Idente v naší farnosti.

Víte – alespoň si to myslím – že členi Rodiny Idente jsou přátelé misionářů a misionářek identes. Také si myslím, že víte, že P. Antonio a já jsme misionáři identes.

Rodina Idente nemá závazky, ale je jí nabídnuta účast na činnosti (především se jedná o setkání formačního či liturgického rázu - přednášky, oslavy, pouti, bohoslužby, modlitby a další). Když jsem řekl, že Rodina Idente nemá závazky, mluvil jsem přesně: člen Rodiny Idente se někdy ukazuje jednou za rok anebo za dva či tři roky; další člen chodí na všechny akce, nejenom Rodiny Idente, ale i misionářů identes (pokud se z nějakého důvodu jedná o akci vyhrazenou členům Institutu Idente).

Paní Martina Košinová, členka farní rady, je pověřena, aby sestavila seznam zájemců, kteří by chtěli být informováni o činnostech Rodiny Idente, hlavně v naší farnosti, a případně se jich účastnit.

Kontakt na paní Košinovou je následující: martinakosinova@seznam.cz

Milí farníci, myslím si, že Rodina Idente může být pro vás hezkou a užitečnou příležitostí.

Mějte se hezky i při této pandemii.
P. Alberto

******

Úvahy (Vzdechy) španělského faráře z Prahy - Michle během pandemie najdete česky zde.

******

4. září 2020  Pozvání od administrátora farnosti P. Alberto Giralda, M.Id. na
Školní rok 2020-2021

KATECHEZE A SETKÁNÍ NA FAŘE
Baarova 52/23 Praha 4 – Michle

Křest dětí
Příprava se koná jednotlivě. Domluva přímo s rodiči.
Tel. kontakt: 775 969 411

Přijetí nových zájemců (dospělých) na Křest, Biřmování a sv. Přijímání.
Tel. kontakt: 775 969 411

Katecheze pro katechumeny, které májí dostat svátosti (Křest, Biřmování a sv. Přijímání) na Bílé sobotě 2021 v Katedrále:
Sobota, každý 14 dnů, už od 12. září, od 9:00 hod. do 10:00 hod.
Tel. kontakt: 775 969 411
NB: na této katechezi můžou se účastnit i ti, kteří přistoupí jenom k Biřmování. (místo a datum Biřmování budou upřesněny).

Katecheze pro dětí, které přistoupí k 1. Sv. Přijímání
Sobota, každý 14 dnů, už od 19. září, od 10:00 hod. do 11:00 hod.
Tel. kontakt: 775 969 411
Předpokládané datum a místo přijetí
sv. Přijímání: Habrovka, při Mši v 11:00 hod. v květnu 2021.

Příprava na manželství
Příprava se koná jednotlivě. Domluva přímo se snoubenci.
Tel. kontakt: 775 969 411

Seminář o mystické antropologii
Každý úterý, už od 15. září, od 18:15 do 19:15 hod.
Tel. kontakt: 775 969 411

Setkání mladých
Každá středa, už od 9. září, v 19:30 hod. Téma: evangelium následující neděle.
Tel. kontakt: 775 969 411

Rodina Idente
Prohloubení víry.
Jednou měsíčně: každá poslední sobota měsíce, už od 26. září, od 10:30 do 11:30 hod.
a příležitostně na pozvání.
Tel. kontakt: 775 969 411

Veškeré farní akce konané na Habrovce jsou vyvěšeny na těchto webových stránkách, nebo vyhlášené ve farním listu čí na kostelních nedělních ohláškách.

NB. Je možnost se osobně domluvit s kněžími, pro speciální případy, na jiných terminech.
Jiné farní programy, které se pravidelně konají během roku, zůstávají nedotčeni tímto programem.


******
 Biblické texty z uplynulé a nadcházející neděle

Pokud chcete dostávat farní informace také mailem,
pošlete svou adresu na: michlehabrovka@gmail.com

******

Pokud se se chcete dozvědět více o farnosti, k orientaci vám poslouží hlavní menu.
Pro pomoc s řešením životní situace zkuste sekci Kontakty.
V sekci Aktuality se snažíme udržovat informace o současném dění (ohlášky, oznámení, Farní list).
Přejeme Vám, ať  zde nalézáte, co potřebujete.