Adventní koncert - 2019. 12. 01. - ZPRÁVA

  • Posted on: 7 December 2019
  • By: P. Antonio

Udělat ze sólistů sbor, je náročné... ale výsledek dokáže být krásný a dojemné.

Děkujeme:
Anně Vršinské, za umění se svými žáky;
Blance Pechové, za doprovodné slova, za svíčky a mýdla, i za starost o sbírce;
Martině Košinové, za fotografie a videa. Můžete je najit tady: https://uloz.to/tam/_H60b41KYEg25.
… A všem, kteří zaplnili kostel a vytvořili sváteční a posvátnou atmosféru.

Dovoluji si vám předat krátkou zprávu, co nám napsala pí. Blanka Pechová.


Vážení a milí,
tak jsem to tady spočítala a píši výsledky našeho dnešního snažení, jak jsem slíbila:
- na vstupném se vybralo 6.185,- Kč + 1 dolar (23,- Kč)
- mimo koncert jsme obdrželi příspěvek na Bolívii - 2.100,- Kč
- zisk z prodeje svíček a mýdel činí 1.463,- Kč.
Celkem tedy: 9.771,- Kč.
Takže to mírně zaokrouhlím a zítra pošlu Milošovi na konto, které mi za tímto účelem napsal: 10.000,- Kč.

… A bylo:
Ceská sporitelna, a.s.
Potvrzení o provedení zahranicní platby

Dobrý den,
na základe vašeho požadavku vám zasíláme potvrzení o provedení zahraniční platby

Platba byla zaúctována: 4. 12. 2019 10:02:16
Referencní císlo transakce je: 20191203/CSOxxxxxxxx91

BANKOVNÍ SPOJENÍ PRÍJEMCE
Název úctu: Miloš Miko SK
Císlo úctu: 180064-33106055/0800
IBAN: SK8502000000003349407253
BIC: SUBASKBXXXX

ÚDAJE O PLATBE
Cástka v mene transakce: -10.000,00 CZK
Variabilní symbol: 1912450403
Konstantní symbol: 0558
Specifický symbol: 0000000000
Úcel platby: charitativní dar

Rubrika: