Vybrané kapitoly z Bioetiky

  • Posted on: 11 February 2020
  • By: P. Antonio

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího – Praha - Kunratice
jáhen Miroslav Auxt
Vybrané kapitoly z Bioetiky
12. 2. 2020 – 19:00 * Počátek lidského života
19. 2. 2020 – 19:00 * Eugenika a její sociální důsledky
4. 3. 2020 – 19:00 * Eugenetika a genová terapie
18. 3. 2020 – 19:00 * Neplodnost a asistovaná reprodukce
8. 4. 2020 – 19:00 * Problematika trestu smrti
29. 4. 2020 – 19:00 * Eutanázie
13. 5. 2020 – 19:00 * Paliativní péče

Rubrika: