Farní ohlášky - 2020. 03. 15.

  • Posted on: 15 March 2020
  • By: P. Antonio

Na nástěnkách a na webové stránky farnosti můžete nahlédnout vyjádření administrátora farnosti ke stavu nouze. Zůstaňte informováni kvůli nepředvídatelným změnám.

***VŠECHNY FARNÍ AKCE JSOU ZRUŠENY AŽ DO ODVOLÁNÍ, ALE MIN. DO 24.3.2020. ***

V NUTNÝCH PŘÍPADECH (POHŘEB, SVÁTOSTI) KONTAKTUJTE DUCHOVNÍ FARNOSTI

Více informace najdete na farních nástěnkách
a na těchto webových stránkách.

Rubrika: