Dopis ředitele Charity

  • Posted on: 20 March 2020
  • By: Josef B.

Obracím se na Vás v době, která je v této době mimořádně složitá a vyžaduje extrémní nasazení náš všech. Každý den jsme od rána do večera ponořeni do stále nových informací o počtu nově nakažených u nás i v jiných zemích, o stavu zásob ochranných pomůcek, apod. Kdo zůstane pouze u sledování těchto zpráv, hrozí mu, že na něj padne deprese a strach. Je proto třeba zdůraznit, že v této situaci vzniká mnoho pozitivních věcí, které se ve prospěch potřebných organizují a nabízejí. Jsou to dobré zprávy. Jako odpovědný za charitní dílo v naší diecézi bych Vám proto chtěl alespoň krátce přiblížit to, čím v tyto dny žije naše Arecidiecézní charita, Charity a Farná charity. Arcidiecézní charita Praha vytvořila tento týden krizový tým, který organizuje a koordinuje pomoc v mnoha rovinách. Pokračuje péči o ty, kteří jim byli svěřeni v celé řadě stávajících sociálních služeb. Nejsložitější situace je logicky v pobytových zařízeních, kde se pečuje o nejzranitelnější osoby virem COVID19. To jsou senioři a postižení, kteří vlastně zde trvale bydlí. Hlavními opatřeními se tedy podrobuje Domov seniorů kardinála Berana v Mukařově, Domov sv. Václava pro kněze ve Staré Boleslavi, Domovy svaté Rodiny v Praze 6 a Domov se zvláštním režimem v Praze 5. Zde pokud někdo onemocní, jde celé zařízení do karantény a asi se budou hledat další zaměstnanci, kteří tam budou po celou dobu karantény uzavřeni spolu s klienty domu. Velmi složité je to také v Azylovém domě pro bezdomovce v Praze 8, v Domovech pro matky s dětmi a v Domě pro tělesně postižené v Praze 9. Všechny tyto služby vyžadují nyní mimořádné nasazení charitních pracovníků, aby byla v co největší míře zajištěna péče i za těchto velmi přísných opatření. V tuto chvíli se to zcela jistě děje s nasazením vlastního zdraví zaměstnanců charit, protože stále nemají téměř žádné ochranné pomůcky. Mimo uvedené služby nyní Arcidiecézní charita otevřela novou telefonní linku pro ty, kteří jsou nyní v nouzi a potřebují pomoci. Linka pomáhá lidem se například zorientovat v nově vzniklé situaci, je zde poskytována psychologická pomoc a podpora, nasměrování na další odbornou a sociální pomoc, ale také organizace přímé a konkrétní pomoci. Kontakt: 737 280 635, E-mail: praha@praha.charita.cz, Provozní doba krizového telefonu: v pracovních dnech od 10 do 15 hodin Charita dále organizuje a připravuje mnoho dalších aktivit ve spolupráci s úřadem magistrátu Hlavního města Prahy a Středočeským krajským úřadem, dále s Charitou ČR, Charitami, Farními charitami, Hygienickými stanicemi a celou řadou dalších organizací a jednotlivců. Je třeba též připomenout velkou práci mnoha velkých i malých Charit ve farnostech naší arcidiecéze. I ty mají své projekty jako je pečovatelská služba, ošetřovatelské péče, práce s rodinami i dobrovolnické akce, které pomáhají. Vzniká tak obrovská síť pomoci těm nejpotřebnějším, jejímž základem je poselství evangelia a Ježíšova slova o lásce. Je to svědectví naší společnosti, která může v praxi vidět, že církev má zájem o chudé a potřebné. Že konkrétními činy slouží všude tam, kde to je třeba. Chtěl bych Vás proto vyzvat, abyste se zamysleli, zda i Vy se nemůžete v tyto dny nějakým způsobem do křesťanské pomoci potřebným zapojit. Buď osobně Vy přímo, nebo prostřednictvím dobrovolníků z Vaší farnosti. Pokud oslovíte své farníky, mohou se mnozí z nich přihlásit do Arcidiecézní charity, nebo některé z blízkých Farních charit, kde v případě potřeby budou moci někomu pomáhat. Domluví se tam konkrétně (např. přivézt nákup někomu, kdo to nedokáže) podle svých možností. Všechny kontakty naleznete na webu Arcidiecézní charity Praha (www.praha.charita.cz), kde je i adresář všech Charit ve farnostech. Zároveň Vás prosím o podporu v modlitbě. Bez Boží pomoci nemůžeme nic konat. Proto se obracím na všechny – na Vás, milí spolubratři, ale také Vaším prostřednictvím na všechny věřící – modlete se prosím za ty, kteří jsou v nouzi a potřebují pomoc, ale také za ty, kteří jim svojí prací pomoc nabízejí. Každý tak svým dílem může pomáhat a společně vytváříme obraz Boží lásky ve světě kolem nás. Jaroslav Němec ředitel ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA