Dopis administrátora farnosti - 2020. 03. 22.

  • Posted on: 24 March 2020
  • By: Josef B.

Milí farníci,
koronavirus nás může srazit na zem anebo očišťovat. V každém připadě přejde.
A brzo přijde čas bez koronaviru, čas vzpomínek: „Pamatuješ si ten koronavirus, který nás nutil zůstat doma a vyprázdnil město? Kterého jsme se báli, jako se bojíme vlka v horách?
Musíme se modlit, aby náš nejlaskavější a nejmocnější Otec, který ovládá všechno svým slovem: „přestaň“, „už dost“,... zkrátil dny této pohromy světových rozměrů.
Koronavirus nás může srazit do skepticismu: "A kde je Bůh? Proč nezasahuje a nezničí tento virus?" Ano, tyto myšlenky jsou lidské. Já si myslím, že náš Otec nebeský říká: Ano, synu, dcero, máš pravdu, vypadám, že jsem lhostejný vůči tvým utrpením a starostem, ale miluj mně, synu, dcero tak, jak vypadám.
Miluj mne; totiž mysli na to, že já tě miluji, ačkoli koronavirus se stal pandemií a už si vzal tolik lidských životů a zvětšuje svou hrozivou sílu.
Ty teď říkáš: „Alberto, jak je to možné? Blázníš.“
Ale když budeš zachovávat duchovní klid a neztratíš naději, tak tvá láska se očišťuje; to znamená, že bude větší a ryzejší.
V této době je podstatné zachovávat lásku k farnímu společenství. Využívat možností, které jsou nám k dispozici, abychom byli blízko jeden k druhému: skrze internet, farní WWW, telefon, zájemný pozdrav třeba skrze jiné lidi („pozdravuj toho“, „tuto“).
Připomínám také, že kostely jsou otevřené podle normálního rozvrhu k přijetí svátosti, anebo k osobní modlitbě:
Michle: út, čt, so od 17:00 do 18:00, st od 12:00 do 12:30, ne od 8:00 do 9:00.
Krč: po, st, pá od 17:00 do 18:00, ne od 9:00 do 12:00 a od 19:00 do 20:00.
Nebudou ovšem sloužené mše ani nebudou se konat společné pobožnosti.
Opatrujte se. Bůh vám žehná!
P. Alberto