Oznámení administrátora farnosti - 2020. 03. 16.

  • Posted on: 24 March 2020
  • By: Josef B.

Milí přátelé,
     koronavirus se stal pro celý svět pohromou, hrozbou rozměrů těžko předvídatelných. Prožíváme čas zkoušky. Všichni. Věřící, nevěřící, muži i ženy, staří a mladí lidé, děti, bohatí i chudí, spoluobčané i cizinci. Koronavirus nás však všechny spojil. Cítíme se blíž jeden k druhému. Nastávají v nás nejlepší vlastnosti ku pomoci ostatních, toužíme stávat se dobrovolníkem, neúnavně pracovat pro ty nakažené, vroucně chránit ty slabší. Viděli jsme zdravotníky vyčerpané, jak padají nad počítači a nad přístroji, s kterými pracují, jak riskují svůj život, a skutečně umírají za svého neznámého bratra. Stali jsme se zajatci, rukojmími neznámého, neviditelného nepřítele, lidmi, kteří si ani podávat ruku nesmí. A slyšíme zprávy. Už nás přestaly zajímat sportovní zprávy, možnosti dovolené i předpověď počasí (pokud není vztahováno s nadějí, že koronavirus bude poražen)... to všechno, co před necelými dvěma měsíci bylo prvořadé, je teď druhořadé, anebo už na to vůbec nemyslíme. Dříve jsme mohli se pohybovat jak ptáci v nebe, rychle létat tam a sem. Teď snad uvidíme za oknem nějakého ptáčka, jak radostně léta nad opuštěným městem. A strach a úzkost chtějí nás přemoci.
     Píšu vám, abych vám byl blízko v této těžké situaci a aby tato má slova byla pro vás oporou a povzbuzením; se snahou být útěchou zarmoucenému, nadějí malomyslnému, přítelem opouštěnému... protože jste mi drazí.
     Víte, že nejméně do 24. 3. jsou veškeré farní činnosti zrušené. Dobře, tak to je, tak to bereme. Zůstane však prostor a čas na prožívání soukromějšího vztahu s Bohem i mezi sebou. Otevírají se možnosti zakládání, anebo upevnění rodinné církve. Už dávno, sv. Augustin – a nebyl jediný – mluvil o otci rodiny, jako o  biskupu ve svém domě. Koronavirus mohl poškodit společenství kolem Krista, ale Otec nebeský nám dává příležitost – a k tomu milost – abychom zakusili jemnost, sladkost, bohatství domácí církve.
     Proč nevěnovat nějaký čas modlitbě, čtení Písma – délku určují rodiče, ale raději, aby byl krátký, třeba 10 minut, anebo míň. Rodiče můžou komentovat, co bylo čteno. Rodiče, buďte si jistí, že Duch sv. vám bude  inspirací pro nejlepší a nejmoudřejší slova pro vaše děti! Buďte si jistí, že z toho, co je zlé, jako např. koronavirus, může povstat něco překrásného, něco, co bude uzdravovat nejrůznější rány. Nic z toho zlého není nad Bohem, ani nad námi, pokud se k Bohu utíkáme. Bůh není zajatcem nikoho, a žádná síla, žádná hrozba nad Ním nemá vládu.
     Ve farnosti teď organizujeme službu, která by měla usnadnit situaci hlavně seniorů – věřících i nevěřících – kteří potřebují někoho, kdo jim nakoupí, pomoc pro ty, kteří sami nemohou svou obtížnou situaci řešit.
     Hledejme tedy adresáty této služby – ty, kdo ji potřebují a využijí, a přijímáme dobrovolníky pro tuto službu.
     Pište, prosím vás, jméno, adresu, telefonický či emailový kontakt dobrovolníků či adresátů.
S pomocí Boží všichni budou obslouženi. To platí i pro ty, kteří potřebují duchovní nebo svátostnou pomoc  (Eucharistie, svátost smíření a zpověď, svátost nemocných).
     Vaši duchovní, P. Antonio a já, jsme vám k dispozici. Zavolejte, kontaktujte nás
P. Alberto - 775 969 411 - alberto.giralda@gmail.com
P. Antonio - 739 020 084 - antoniope1000@gmail.com
Fara - 241 485 428
     Kontakt na farníka, který povede seznam dobrovolníků a adresátů pro tuto milou službu lásky: basik.josef@gmail.com.
     Nezapomínejte: Vytváříme společenství lásky. „Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít mezi sebou lásku.“
     Bůh nám všem žehná.
P. Alberto, administrátor farnosti