Homilie na slavnost Zvěstování Páně (25. 3. 2020)

  • Posted on: 25 March 2020
  • By: Josef B.

Milí farníci a přátelé,

dnes je Slavnost Zvěstování Páně. Proto bych si přál, abyste měli slovo ochucené vírou.

Všichni známe příběh Zvěstování Páně. Anděl Páně zvěstoval Evangelium Panně Marii. A ona počala z Ducha Svatého. Zvěstování je spojeno s dotekem Ducha Svatého. A nemáme si myslet, že se nedotýká také nás.

Také nám je zvěstováno početí, a také my Ho máme počít. Pochopitelně, u nás se nejedná o biologickou věc. U Marie to bylo biologické početí od Ducha svatého, ale, jak učí Církev, Maria počala Krista i duchovně. U nás jde o duchovní početí, které spočívá ve zvěstování a přijetí Evangelia.

Tak dnes, pokud je v nás nějaká překážka (pochybnosti v oblasti víry, nechuť k přijetí radostné zvěsti apod.), ať odpadnou obtíže a nastane radost. Zvěst je radostná nejenom z hlediska obsahu, ale i ze strany příjemce. Nelze přijímat Boží dary bez duchovní radosti, která převyšuje psychickou zálibu i tělesné potěšení; duchovní radost je opravdové štěstí lidského vědomí ve kterém přebývá naděje, pokoj, láska a další ovoce Ducha svatého.

Já vím, že prožíváme takovou pořádnou postní dobu, kterou s námi prožívá náš Otec nebeský a je nám v ní průvodcem. Ať neklesáme na mysli. Vždyť víme, že se stará, jsou dokonce spočítány naše vlasy na hlavě. V této těžké situaci potřebujeme být neměnně a pevně opřeni o Krista. To je naše svědectví před nevěřícimi, tím se opravdově stáváme světlem světa: když svět panikaří, my zůstáváme pevni.

Zvěstování Páně, početí Ježíše Krista, rodičovství vůči Synu člověka je tak silné, že začínáme cítit potřebu chránit Ježíše, jako rodiče své vlastní děti. A dokonce chceme chránit Otce nebeského. To se stává i na světě. I to je lidské. Když rodiče stárnou, instinktivně se jejich děti chovají opatrovnicky vůči nim: „Tatínku, oblíkej se víc; neodcházej z domu“ anebo přidáme: „Tatínku, jsi hrozný, zase jsi na sebe nedal pozor, jsi takový paličatý“.

Myslí si někdo, že mám rouhavé řeči? Myslím na to, že Ježíš v Jeruzalémském chrámu velmi prudce bránil Otce Nebeského. Syn bránil Otce.

Zvěstování Páně, Zvěstování Panně ať není jenom slovo ke slyšení, ale i semeno, které bude růst v nás a přinášet hojné ovoce Ducha svatého. Každy je povolán ke svatosti. Kéž se staneme svatými.

Drsná postní doba, kterou prožíváme kvůli koronaviru (vypadá jako obr lidožrout) není drsnější než to, co Panna Maria a sv. Josef prožívali po Zvěstování.

Těmito slovy vás chci povzbudit a mluvit k vaším srdcím i k srdcím vašich dětí.

Děti: Hrajte si doma, ale ne jako jsem to dělal já se svými sourozenci. Bylo nás devět s rozdílem 11 let, a když jsme si společně hráli, stavěli jsme i obchody, hory, bazény, prodávali jsme si zeleninu, vejce... To v jediné místnosti, ne moc veliké. A někdy pak nastalo úplné ticho... …bylo to jasné, rozbili jsme lustr.

Tak, mějte se hezky všichni. Bůh vás opatruje.

Alberto

Rubrika: