Homilie - 2020. 04. 05. - Květná neděle

  • Posted on: 30 April 2020
  • By: P. Antonio

Slyšeli jsme mnohokrát Ježíšovy Pašije. Jsou různé způsoby, jak je slyšet:

  1. že řeknu „Chvála Tobě, Kriste“ (a tím to končí).
  2. že si řeknu: „Ten kněz čte špatně“.
  3. že si řeknu: „Jak jsou lidé hrozné“,
  4. a jiné podobné způsoby.

Žádný z těchto způsobů nebyl ten Mariin nebo Janův, ani kajícího lotra, ani setníkův… U těchto lidí Ježíšovy Pašije znamenaly rozhodující pokrok v jejím životě.

Možná někdo říká: jsme to slyšeli mnohokrát, a přece nic se nezměnilo, ani ve mně, ani v ostatních. Okamžitě já bych odpověděl: člověče, ani jednou jsi to neslyšel, jako viděli a slyšeli Marie, Jan, setník… Namítneš třeba: „ale oni byli tam, a já jsem tady“. Řekl bych ti: „každý má milost podle Boží rozhodnutí, a tato milost bude vždycky dostačující“. Pamatuj na Ježíšova slova: „Tomu, kdo má, bude dáno a bude mít hojnost, ale tomu, kdo nemá, bude vzato i to, co má“ (Mt, 13,12). Ty, po každé, když slyšíš Ježíšova Pašije, ať děláš o krok dál k Němu, ať roste tvá vděčnost, láska, něha, věrnost, lítost… Máš mnoho příkladů, jak prožít Ježíšovy pašije: Mariin nebo Janův, nebo kajícího lotra, nebo setníkův… anebo příklady svatých, během dějinách církve.

Koronavirus nás nutí lépe slyšet Ježíšovy Pašije, když je vidíme fyzicky kolem nás, když tisíce lidí umírají na koronaviru, když lidé položí svůj život za bližního (třeba zdravotní sestry), a vidíme kolem nás, moc blízko, psychická trápení kvůli koronaviru. Tak, když dnes slyšíš Ježíšovy Pašije, nemysli, že to je událost 2.000 tisíce let stará, ale mysli, že jsou velice aktuální, a že Duch sv. staví nás tváří v tvář před Ježíšovými Pašijemi. Na nás je otevírat oči a sluch, abychom viděli a slyšeli.

Milí farníci, já nejsem lepší než ani jeden z farnosti. Proto prosím Boha, aby Ježíšovy Pašije zůstaly na vždy vtisknuté ve mně, aby něžná – ano, něžná – Ježíšova tvář na kříže zůstala v mém srdci stejně, jak zůstala na Veroničině roušce.

Rubrika: