Homilie - 2020. 04. 09. - Zelený Čtvrtek

  • Posted on: 30 April 2020
  • By: P. Antonio

Při zkoušce nesmíme panikařit. Musíme zachovávat vyváženost. Existuje taková vyváženost, která je jenom psychická. Tato ne. Vyváženost duchovní, křesťanská, je víc; je to pevnost, opatrnost, zdrženlivost, rozumnost… Ježíš je modelem vyváženosti.

Evangelia zachovaly docela hodně zpráv Poslední večeře Páně a následujících Jeho Pašijí. Byla to zkouška v největší míře. Ježíš cítil úzkost, strach, zármutek, bolest, byl zrazen, ale Jeho vyváženost zůstala dokonalá. Základ křesťanské vyváženosti je nepřetržitý stav modlitby. Je to vnitřní stav a nespočívá na pohybu rtů ani myšlenek. O tom jsme mluvili často.

Jak podivuhodně neztratil Ježíš rovnováhu i přesto, že byl podroben nelidským silám. Tato rovnováha projevila se v Ježíšově nesmírné důstojnosti před Pilátem, před Herodem, před veleradou, přede všemi. Rovnováha, vyváženost, je vnějším projevem vnitřního svědectví před Bohem a Božími anděly.

Koronavirus je jako bouřka, která se zvedla a nám vyhrožuje nakažením a třeba i zabitím. Nebojme se. Stačí, že normálně splníme pokyny příslušné autority. Co je navíc (brát radu jako příkaz, názor jako vyhlášený, strach jako…) nás vyvede z míru a odebere od našeho srdce křesťanskou rovnováhu. Pamatujte: „Ať je vaše ano, ano, a vaše ne, ne; co je navíc, je ze Zlého“. Křesťanská rovnováha je právě to: rada je rada, příkaz je příkaz, názor je názor, atd., ale když beru názor jako příkaz, anebo příkaz od někoho jako Boží přikázání, tak ztratím rovnováhu a padám.

Zelený Čtvrtek nám učí, že každý člověk, dobrý a zlý, věřící a nevěřící… je schopný milovat, ale jenom člověk-Kristus je schopný milovat až do krajnosti, jak jsme slyšeli v dnešním evangelním textu. Jenom Kristus a ti, kteří jsou spojení s ním, takovým způsobem, že už nejsou oni, kteří žijí, ale že Kristus žije v nich a miluje v nich a skrze ně.

Zelený čtvrtek si připomínáme Jidášovou zradu a Petrovo zapření. Mezi nimi je propast. Jidáš chtěl zradit Ježíše (jak sám Ježíš řekl Jidášovi: „Co chceš udělat, dělej rychle“); Petr nechtěl zapřít Krista. Je propast mezi hříšníkem a útočníkem, mezi hříšníkem a korumpovaným. Všeobecný a nejvíc účinný lék proti duchovní nákaze je vzájemná láska, která se projevuje především v Eucharistii, v níž Kristus nás miluje, a my milujeme Krista.

Rubrika: