Homilie - 2020. 04. 10. - Velký Pátek

  • Posted on: 30 April 2020
  • By: P. Antonio

Časné ráno shromáždili se lidé, aby si ochutnali případ Ježíše Nazaretského. Byli zklamáni jenom na konci. Během dne bylo to velikou podívanou; nic jí nechybělo: bití, zbičování, potupy, nadávky, trním korunování, posměch, plivání na Ježíše… Vrátili se však domů se strachem (srv. Mt 27,54) a bitím prsou (srv. Lk 23,48).

Velký pátek nám učí, že je lepší začínat bitím prsou a končit s čistým svědomím. Totiž, žít stále ve stavu obrácení a vycházet z tohoto světa osvobozeni od každé víny i z každého trestu; s Boží milostí, je to možné. Tradičně se tomu říká „umírat ve vůni svatosti“; naše víra nám říká, že ten který odchází úplně čisté z tohoto světa, okamžitě půjde rovnou do nebe.

Velký pátek je den velikého předsevzetí, je den mystického umírání, umírání k sobě samému, ke svému sobectví, zatrpklosti; ale i umírání svým vlastním osobním právu, kvůli lásce, jak říká Kristus: tomu, který tě udeří na tvář, postav mu i druhou. Velkopáteční předsevzetí znamená rozhodnout se žít pod inspirací Ducha svatého, místo žití pod vlastními racionálními důvody, nebo pod svými zvyky a impulsy. Když budu žít pod inspirací Ducha Svatého, nebudu vytahovat meč, jako Petr, a uťat žádné ucho, nebudu se umívat ruky jako Pilát, místo se umívat svědomí.

Vedená inspirací, Veronika šla k Ježíšovi proti všem, kterým sledovali hanebnou podívanou; Veronika, ta statečná žena, jako Judith anebo Ester a další a další. Velký pátek je den, ve kterém si můžeme hlásit k inspiraci Ducha Svatého. Možno říkáme: co je to inspirace? Je to Božský impuls, mnohem silnější než každý lidský impuls. Veroničin impuls byl nezadržitelný. Teď není důležité zjistit, do které míry je Veroničin příběh historický, najít nezpochybnitelné důkazy, že to tak bylo. Nebylo to snad překrásné?, nedostalo se k tobě, jako něco, co skutečné bylo? Snad to nebylo možné? Když, například, tvůj bratr tě vypravuje něco nádherného o tvých i jeho rodičích, něco neprokazatelného, nebudeš to brát jako by to bylo prokázáno? Tak, to je tento případ Veroničin roušky. Církev to přijala nepodmíněně.

A vidíme, jaké jsou impulsy, pohnuty inspirace. Inspirace Ducha svatého tě vede cestami mnohem vyššími, než jsou tyto obyčejné. Předsevzetí Velkého pátku je: budu žít veden Duchem svatým. To také znamená: budu žádat Ducha svatého o prosvícení. On to rád a velkoryse nám poskytuje, jak říká sv. Jakub: „Jestliže… někomu z vás chybí moudrost, ať stále prosí Boha, neboť všem dává štědře a bez kárání; a bude mu dána.“ (Jakub 1,5).

Rubrika: