Homilie - 2020. 04. 12. - Neděle Zmrtvýchvstání

  • Posted on: 30 April 2020
  • By: P. Antonio

Kristus vstal z mrtvých stejně jak žil, skromně. Zajímavý je detail roušky a pruhů plátna. Znamená: tichost, pořádek, třídění (vyhoď pryč, co je k ničemu; nechť si, co je užitečné; ulož roušku, hoď ven pruhy plátna). Odlož starého člověka a oblíkej si nového. Ještě další detail skromnosti: Ježíš si nechal od anděla otevřít hrob. Nech, aby tě Boží milost osvobodila.

Marie Magdalská je ústřední postava Evangeliu i Církve. Od doby jejího obrácení, nepřestala být blízko Ježíšovi, a potom blízko největším postavám Církve: Marii, apoštolům, samotnému Petrovi. Kristus také si ji velice vážil a prohlásil o ni nádherné a podstatné věci. Od doby jejího obrácení, nikdy neslyšíme žádné kárání jí adresováno, což nemůžeme tvrdit o apoštolech. Jako by byla dosáhla křesťanskou dokonalost. Svatá Marie Magdalská od doby svého obrácení je vtělená báseň. Všechno, co říká, co dělá, chytá naše srdce z kořenů a zvedne jeho k vytržení, totiž ke kontemplaci bez námahy. Všechno, od doby jejího obrácení je krásné. Ta, od které Ježíš vyháněl sedm zlých duchů, stala se domovem Ducha svatého. Je to případ podobný sv. Pavla.

No, a ona je zvláštní svědkyně Ježíšova zmrtvýchvstání. A přesto nenafukovala se, ani nepokoušela se získat nějaký vliv ve společenství Církve. Nekonkurovala s nikým, netoužila po moci v Církvi, ani mezi muži ani mezi ženami. Stačilo jí mít společenství s Ježíšem, mít jeho lásku a milovat Jeho a Jeho učedníky. To bylo celé její úsilí. Ježíš se nemýlí: když ji postavil uprostřed Církve, chtěl určitě ukazovat nám všem, po čem máme toužit.

Pruhy plátna a rouška jsou obrazem nesmírné naděje, a Marie Magdalská je konkrétní a vrcholní příklad. To znamená: člověče, ať jsi kdokoli, ať tvůj dosavadní život byl jakýkoliv: můžeš vstat, skromně, uspořádaně, abys měl společenství s Bohem, s Kristem, jako Marie Magdalská. Zachovej tuto roušku a hoď přič, co tě do dneska zvazalo. K tomu vždycky budeme mít Boží pomoc, kterou Bůh neušetří.

Rubrika: