Dopis administrátora farnosti - 2020. 04. 02.

  • Posted on: 1 May 2020
  • By: P. Antonio

Drazí farníci a přátele,

Připomínám, že možnost dostávat sv. Přijímání individuálně v našich kostelech existuje a není složitá.
Stačí přijít kdykoliv v normálním rozvrhu bohoslužeb.
Ujišťuji vás
– já, který jsem od svých šestnácti let, nepřijímal možná jen pět krát,
a počítám nejenom o nedělích, ale i o všedních dnech –
že Boží požehnání bude nesmírné.

Modlím se za vás neustále.

Alberto.