XLVII. minutka s vámi – sobota 9. května 2020

  • Posted on: 12 May 2020
  • By: P. Antonio

Říká sv. Pavel, že láska nepřestane. Zdá se mi, že se to týká nejen věčného, ale i pozemského života. Každý to ví. Láska zanechává v člověku – ale i ve zvířatech – nesmazatelnou stopu. Láska je tak silná, že chvíle lásky může držet jedince celý život, avšak může ho i radikálně změnit. Stačí zamilovaný pohled, aby člověk odevzdal sebe milujícímu. Je to božská moc.

Na opačném pólu je nenávist, také mocná. Rozdíl je však – podle mě – v tom, že nenávist potřebuje souhlas od člověka, zatímco láska se usadí v srdci, pokud nebude odepřena. Láska vede člověka, protože její síla přichází od Boha, rodí se u Boha; nenávist zotročuje člověka, rodí se v člověku, pokud se člověk do ní zamiluje; nenávist, zášť, závist... rodí se v člověku. Láska se rodí v Bohu a získává si srdce člověka přirozeně a nenásilně.

Poučení: vůči lásce, celou pozornost; vůči nenávisti, naprosté ticho.

Mějte se krásně.

Alberto.

Rubrika: