XLIX. minutka s vámi – úterý 12. května 2020

  • Posted on: 12 May 2020
  • By: P. Antonio

31. května bude ve farnosti 1. sv. Přijímání.

Radujte se s námi. Našli jsme ztracenou ovce! Šest dětí přistoupí ke sv. Přijímání.

Loni to u nás nebylo, pokud nepočítáme děti naši farnosti, které přijímali poprvé Tělo a Krev Páně v rámci programu školy Sv. Augustina.

Je zapotřebí právě, aby bylo vidět, že si naše farnost hodně váží tak veliké tajemství vtěleného Božího Syna, který „nelpěl na tom, že je roven Bohu, ale sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob otroka a stal se podobným lidem… ponížil se, stal se poslušným až k smrti, a to smrti na kříži“ (Fl 2, 6-8). V Eucharistii však Ježíš se stává míň než člověk, míň než my, protože se stává naším pokrmem. Člověk je víc než pokrm, který jí. Přece pokrm je pro člověka, a ne člověk pro pokrm.

Proto, v Eucharistii Boží láska vůči člověku, vůči každému z nás, dosáhne nepřekonatelné velikosti.

Alberto.

Rubrika: