Postní putování světla

Postní putování světla

Postní putování světla je příležitost k poznávání členů farnosti

Vážení farníci, rádi bychom vám během půstu nabídli aktivitu Postní putování světla. Přihlášené rodiny, páry i jednotlivci si budou při návštěvě během půstu předávat svíci jako symbol naděje, kterou s sebou přináší velikonoční zmrtvýchvstání Krista, na které se během půstu připravujeme. Zveme vás tedy k zapojení se do tohoto putování, jako do příležitosti poznat další členy našeho farního společenství, kteří budou součástí řetězu. Zapojení se od vás nevyžaduje víc než jeden den někoho pohostit a druhý den někoho jiného navštívit a svíci předat dál. Přihlásit se je možné prostřednictvím formuláře v zadní části kostela po nedělních mších nebo online přes odkaz na webových stránkách farnosti. Přihlašování bude uzavřeno 12. 2. Poté bude losem vytvořena posloupnost, případně více posloupností, o 5-6 přihlášených a na maily (případně telefonní čísla) uvedené ve formuláři budou zaslány informace o těchto posloupnostech, aby se účastníci mohli začít domlouvat na termínech setkání. První členové posloupnosti obdrží svíci, setkají se s dalšími v posloupnosti nad čajem nebo kávou či večeří podle domluvy, předají svíčku a takto by svíčka měla během půstu doputovat až k posledním účastníkům. S tímto světlem takto doputujeme až k radostnému Velikonočnímu vzkříšení.
Odkaz pro online přihlášení je zde.