Archiv kategorií: farní kalendář

Poděkování Děkujeme všem, co jste předchozí víkend přispěli Dětskému bazárku. Tento týden Neděle 1. – 3. Velikonoční Sbírka – Do fondu sv. Vojtěcha (mzdová podpora duchovních) 17:00    Krč – sál ● Setkání se sestrou Angelikou Pintířovou                                Jak najít cestu k mládeži z výchovného ústavu Pondělí 2. až neděle 8. – Týden modliteb za povolání k duchovnímu stavu Pondělí 2. – 16:30    Krč – kavárna ● Katecheze – příprava na 1. sv. přijímání dětí 17:30    Krč – sál ● Katecheze dětí Úterý 3. – Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštoly   9:30    Krč – kostel / sál ● Sedmikrásek 15:00    Michle – Domov…

Číst více

Klíče: np Nezávazná památka ● p Památka ● sv Svátek ● sl Slavnost ● každá neděle (dle možnosti) ● 9:00 ● Michle – fara ● Farní snídaně ● každá neděle (dle možnosti) ● 10:30 ● Krč – sál ● Farní kavárna Ne  1         3.   NEDĚLE VELIKONOČNÍ                     Svátek práce                         Sbírka ● Do fondu sv. Vojtěcha (mzdová podpora duchovních)            17:00   Krč – sál ● Setkání se sestrou Angelikou Pintířovou – Jak najít cestu k mládeži z výchovného ústavu Po  2          p   Sv. Atanáš, biskup a učitel církve            16:30   Krč – kavárna ●…

Číst více

Tento týden Neděle 24. – 2. Velikonoční – Neděle Božího Milosrdenství Misionáři Identes ● Slavnost nebeského Otce   9:00    Krč – sál ● Dobročinný dětský bazárek + nabídka paní Zelinkové 10:00    Hradčany – Katedrála ● Mše sv. při oslavě svátku sv. Vojtěcha 13:00    Krč – sál ● Dobročinný dětský bazárek – 2 hodiny převážně pro uprchlíky z Ukrajiny V této souvislosti bychom vás chtěli poprosit, zda byste nám kromě oblečení, bot, hraček a potřeb pro děti do 18 let mohli přinést i oblečení pro maminky a případně i základní potraviny a drogerii. Nejvíce jsou potřeba: těstoviny, rýže, sůl, cukr, olej, čaj, káva,…

Číst více

Tento týden Neděle 17. – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně   8:00        Michle – kostel Ÿ Mše sv.   9:30        Krč – kostel Ÿ Mše sv. 11:00        Krč – kostel Ÿ Mše sv. Pondělí 18. – Pondělí v Oktávu velikonočním 8:00      Michle – kostel ● Mše sv. 10:00    Krč – kostel ● Mše sv. Úterý 19. – Úterý v Oktávu velikonočním   9:30    Krč – kostel ● Úklid a Modlitba matek 16:00    Michle – Domov Sue Ryder ● Mše sv. 18:00    Krč – kavárna ● Společné nešpory a františkánský růženec 18:15    Michle – fara ● Seminář Mystické Antropologii Pátek 22. – Pátek v Oktávu velikonočním…

Číst více

Poděkování Čeští a moravští biskupové děkují všem, kdo pomáhají Biskupové Čech, Moravy a Slezska děkují všem lidem dobré vůle, kteří nezištně pomáhají uprchlíkům z okupovaného území Ukrajiny. Prosíme vás, abyste ve svém bohulibém konání nepolevovali, a nadále v něm, dle svých možností, pokračovali. Pomoc může mít rozličnou formu, nemusí se primárně jednat o materiální a finanční dary či poskytnuté ubytování. Důležité je, aby těžce zkoušení lidé na útěku ze své vlasti znovu získali pocit bezpečí, důvěry a sounáležitosti. Toho lze docílit i drobnými projevy úcty a sympatií (třeba jen pozváním na kávu, rozhovorem, radou, nabídkou pomoci s orientací v neznámém…

Číst více

Tento týden Neděle 3. – 5. neděle postní Pondělí 7. – 16:30    Krč – kavárna ● Katecheze – příprava na 1. sv. přijímání dětí 17:30    Krč – sál ● Katecheze dětí Úterý 8. –   9:15    Krč – kostel / sál ● Sedmikrásek 16:00    Michle – Domov Sue Ryder ● Mše sv. 18:00    Krč – kostel / kavárna ● Sekulární františkáni – Mše sv. a setkání 18:15    Michle – fara ● Seminář Mystické Antropologii Středa 9. – 20:00    Modlitba Taizé – Nácvik zpěvu od 19:30 Čtvrtek 10. – 17:00    Michle – kostel Ÿ Křížová cesta Pátek 11. – 17:00    Krč –…

Číst více

Klíče: NP – Nezávazná památka ● P – Památka ● Sv – Svátek ● Sl – Slavnost * každá neděle (dle možnosti) ● 9:00 ● Michle – fara ● Farní snídaně * každá neděle (dle možnosti) ● 10:30 ● Krč – sál ● Farní kavárna Pá  1    17:00  Krč – kostel ● Křížová cesta So  2                Sv. František z Pauly, poustevník             10:00  Krč – sál ● Postní farní rekolekce             16:00  Michle – fara ● Rodina Idente Ne  3          5. NEDĚLE POSTNÍ Po  4                Sv. Izidor, biskup a učitel církve             16:30  Krč – kavárna ● Katecheze – příprava…

Číst více

Tento týden Neděle 27. – 8. neděle v mezidobí Sbírka ● Mimořádná pro Ukrajinu 12:00    Krč – kavárna Pondělí 28. – 17:30    Krč – sál ● Katecheze dětí Úterý 1. –   9:00    Krč – kavárna ● Noemi   9:15    Krč – kostel / sál ● Sedmikrásek 18:00    Krč – kostel / kavárna Ÿ Sekulární františkáni – Mše sv. a setkání 18:15    Michle – fara ● Seminář Mystické Antropologii Středa 2. – Popeleční středa – den přísného postu Udělování popelce při každé mši sv. 20:00    Modlitba Taizé – Nácvik zpěvu od 19:30 Čtvrtek 3. – 17:00    Michle – kostel ● Křížová cesta…

Číst více

Tento týden Neděle 20. – 7. neděle v mezidobí Sbírka ● Haléř sv. Petra – Výtěžek sbírky bude, tak jako každý rok, odeslán Svatému otci, aby mohl jménem celé církve přispívat ke zmírnění následků neštěstí či živelních katastrof a pomáhat lidem v nouzi. Pondělí 21. – 17:30    Krč – sál ● Katecheze dětí Úterý 22. – Svátek Stolce svatého apoštola Petra ü Celosvětový svátek skautek   9:15    Krč – kostel / sál ● Sedmikrásek 18:15    Michle – fara ● Seminář Mystické Antropologii Sobota 26. – 16:00    Michle – fara ● Rodina Idente Bude k dispozici březnové číslo farního listu. Neděle 27. –…

Číst více

Tento týden Neděle 13. – 6. neděle v mezidobí Při mši sv. udělování Pomazání Nemocných Připomínáme, že kdykoliv máte mezi bližších někoho, co by Svátost nemocných potřeboval ale do kostela nebo na faře přijít nemůže, my, kněží můžeme se k ní dostat. Prosíme, však, abyste nám poskytli údaje jasně… a písemně. Pondělí 14. – 17:30    Krč – sál ● Katecheze dětí Úterý 15. – 9:15      Krč – kostel / sál ● Sedmikrásek 18:00    Krč – kavárna ● Společné nešpory a františkánský růženec 18:15    Michle – fara ● Seminář Mystické Antropologii Čtvrtek 17. – 18:30    Michle – fara ● Pastorační rada…

Číst více

10/35