Archiv kategorií: farní kalendář

So  1   p          Sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panna a učitelka církve Mezinárodní den hudby 16:00         Michle – fara ● Rodina Idente Ne  2   27.      neděle v mezidobí a Sv. František z Assisi, jáhen a zakladatel – Farní slavnost          Michle – kostel ● Mše sv. 10:00         Krč – kostel ● Mše sv. – Sv. František 11:30         Krč – sál ● Farní shromáždění a Farní oslava 19:00         Krč – kostel ● Mše sv. Po  3   17:30         Krč – sál ● Katecheze dětí Út   4   p          Sv. František z Assisi, jáhen a zakladatel   9:00         Krč – kavárna ● Noemi   9:30         Krč –…

Číst více

Klíče: np Nezávazná památka ● p Památka ● sv Svátek ● sl Slavnost * každá neděle (dle možnosti) ● 9:00 ● Michle – fara ● Farní snídaně * každá neděle (dle možnosti) ● 10:30 ● Krč – sál ● Farní kavárna Čt   1   +         Světový den modliteb za péčí o stvoření Pá  2               So  3   p          Sv. Řehoř Veliký, papež a učitel Církvi             16:00  Michle – fara ● Rodina Idente Ne  4   23.      neděle v mezidobí                          Začíná běžní nedělní rozvrh (8:00 ● 9:30 ● 11:00 ● 19:00) Po  5   17:30  Krč ● Mše sv. pro děti…

Číst více

Klíče: np Nezávazná památka ● p Památka ● sv Svátek ● sl Slavnost * každá neděle (dle možnosti) ● 9:00 ● Michle – fara ● Farní snídaně * každá neděle (dle možnosti) ● 10:30 ● Krč – sál ● Farní kavárna Po  1    p         Sv. Alfons Marie z Liguori, biskup a učitel Církvi Út  2    np       Sv. Eusebius z Vercelli, biskup              np       Sv. Petr Julian Eymard, kněz              18:00 Krč – kostel/sál ● Sekulární františkáni – Mše sv. a Setkání St   3               Čt   4    p         Sv. Jan Maria Vianney, kněz Pá  5    np       Posvěcení římské baziliky…

Číst více

Klíče: np Nezávazná památka ● p Památka ● sv Svátek ● sl Slavnost * každá neděle (dle možnosti) ● 9:00 ● Michle – fara ● Farní snídaně * každá neděle (dle možnosti) ● 10:30 ● Krč – sál ● Farní kavárna Pá  1              So  2   10:00 Hradčany – Katedrála ● Slavnostní uvedení nového pražského arcibiskupa do úřadu             16:00 Michle – fara ● Rodina Idente             18:00 Staré Město – Staroměstské náměstí ● Mons. Jan Grabuner svěří svou novou arcidiecézi Matce Boží Ne  3   14.      Neděle v mezidobí                         letní nedělní rozvrh do neděle 28. 8. včetně       …

Číst více

Klíče: np Nezávazná památka ● p Památka ● sv Svátek ● sl Slavnost * každá neděle (dle možnosti) ● 9:00 ● Michle – fara ● Farní snídaně * každá neděle (dle možnosti) ● 10:30 ● Krč – sál ● Farní kavárna St   1   p Sv. Justin, mučedník                    Mezinárodní den dětí             20:00 Krč – sál ● Modlitba Taizé – Nácvik zpěvu od 19:30 Čt   2   np       Sv. Marcelin a Petr, mučedníci Pá  3   p          Sv. Karel Lwanga a druhové, mučedníci             16:00 Krč – zahrada / sál ● Festival Habrovka             17:30 Michle – kostel ● Mše sv.…

Číst více

Poděkování Děkujeme všem, co jste předchozí víkend přispěli Dětskému bazárku. Tento týden Neděle 1. – 3. Velikonoční Sbírka – Do fondu sv. Vojtěcha (mzdová podpora duchovních) 17:00    Krč – sál ● Setkání se sestrou Angelikou Pintířovou                                Jak najít cestu k mládeži z výchovného ústavu Pondělí 2. až neděle 8. – Týden modliteb za povolání k duchovnímu stavu Pondělí 2. – 16:30    Krč – kavárna ● Katecheze – příprava na 1. sv. přijímání dětí 17:30    Krč – sál ● Katecheze dětí Úterý 3. – Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštoly   9:30    Krč – kostel / sál ● Sedmikrásek 15:00    Michle – Domov…

Číst více

Klíče: np Nezávazná památka ● p Památka ● sv Svátek ● sl Slavnost ● každá neděle (dle možnosti) ● 9:00 ● Michle – fara ● Farní snídaně ● každá neděle (dle možnosti) ● 10:30 ● Krč – sál ● Farní kavárna Ne  1         3.   NEDĚLE VELIKONOČNÍ                     Svátek práce                         Sbírka ● Do fondu sv. Vojtěcha (mzdová podpora duchovních)            17:00   Krč – sál ● Setkání se sestrou Angelikou Pintířovou – Jak najít cestu k mládeži z výchovného ústavu Po  2          p   Sv. Atanáš, biskup a učitel církve            16:30   Krč – kavárna ●…

Číst více

Tento týden Neděle 24. – 2. Velikonoční – Neděle Božího Milosrdenství Misionáři Identes ● Slavnost nebeského Otce   9:00    Krč – sál ● Dobročinný dětský bazárek + nabídka paní Zelinkové 10:00    Hradčany – Katedrála ● Mše sv. při oslavě svátku sv. Vojtěcha 13:00    Krč – sál ● Dobročinný dětský bazárek – 2 hodiny převážně pro uprchlíky z Ukrajiny V této souvislosti bychom vás chtěli poprosit, zda byste nám kromě oblečení, bot, hraček a potřeb pro děti do 18 let mohli přinést i oblečení pro maminky a případně i základní potraviny a drogerii. Nejvíce jsou potřeba: těstoviny, rýže, sůl, cukr, olej, čaj, káva,…

Číst více

Tento týden Neděle 17. – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně   8:00        Michle – kostel Ÿ Mše sv.   9:30        Krč – kostel Ÿ Mše sv. 11:00        Krč – kostel Ÿ Mše sv. Pondělí 18. – Pondělí v Oktávu velikonočním 8:00      Michle – kostel ● Mše sv. 10:00    Krč – kostel ● Mše sv. Úterý 19. – Úterý v Oktávu velikonočním   9:30    Krč – kostel ● Úklid a Modlitba matek 16:00    Michle – Domov Sue Ryder ● Mše sv. 18:00    Krč – kavárna ● Společné nešpory a františkánský růženec 18:15    Michle – fara ● Seminář Mystické Antropologii Pátek 22. – Pátek v Oktávu velikonočním…

Číst více

Poděkování Čeští a moravští biskupové děkují všem, kdo pomáhají Biskupové Čech, Moravy a Slezska děkují všem lidem dobré vůle, kteří nezištně pomáhají uprchlíkům z okupovaného území Ukrajiny. Prosíme vás, abyste ve svém bohulibém konání nepolevovali, a nadále v něm, dle svých možností, pokračovali. Pomoc může mít rozličnou formu, nemusí se primárně jednat o materiální a finanční dary či poskytnuté ubytování. Důležité je, aby těžce zkoušení lidé na útěku ze své vlasti znovu získali pocit bezpečí, důvěry a sounáležitosti. Toho lze docílit i drobnými projevy úcty a sympatií (třeba jen pozváním na kávu, rozhovorem, radou, nabídkou pomoci s orientací v neznámém…

Číst více

10/40