Archiv kategorií: farní kalendář

So  1   Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE              X         Světový den modliteb za mír              8:00    Michle – kostel ● Mše sv.              10:00  Krč – kostel ● Mše sv.              19:00  Krč – kostel ● Mše sv. Ne  2   2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ              8:00    Michle – kostel ● Mše sv.              10:00  Krč – kostel ● Mše sv.              19:00  Krč – kostel ● Mše sv. Po  3   np       Nejsvětější jméno Ježíš              17:30  Krč – sál ● Katecheze dětí Út   4   9:15    Krč – kostel / sál ●…

Číst více

Místo pro Sv. Rodinou

Klíče ● np Nezávazná památka ● p Památka ● sv Svátek ● sl Slavnost ● každá neděle (dle možnosti) ● 9:00 ● Michle – fara ● Farní snídaně ● každá neděle (dle možnosti) ● 10:30 ● Krč – sál ● Farní kavárna Doba Adventní St   1          np Sv. Edmund Kampián, kněz a mučedník                        Světový den boje proti AIDS             20:00 Modlitba Taizé – Nácvik zpěvu od 19:30 Čt   2              Pá  3            p Sv. František Xaverský, kněz, patron misionářů So  4          np Sv. Jan Damašský, kněz a učitel církve              16:00 Michle – fara…

Číst více

Klíče: np Nezávazná památka * p Památka * sv Svátek * sl Slavnost každá neděle ● 9:00 ● Michle – fara ● Farní snídaně každá neděle (dle možnosti) ● 10:30 ● Krč – sál ● Farní kavárna Po  1    sl        Všech svatých              17:30  Krč – sál ● Katecheze dětí Odpustky pro duše v Očistci 1. 11. odpoledne a 2. 11. po celý den je možné získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Podmínky jsou: ve stavu milosti posvěcující navštívit kterýkoliv kostel, kde se prosebník pomodlí vyznání víry, modlitbu Páně, jakoukoliv modlitbu na úmysl svatého Otce a přijme eucharistie. První…

Číst více

Klíče: np Nezávazná památka * p Památka * sv Svátek * sl Slavnost každá neděle (dle možnosti) ● 9:00 ● Michle – fara ● Farní snídaně každá neděle (dle možnosti) ● 10:30 ● Krč – sál ● Farní kavárna Pá 1 p Sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panna a učitelka církve     Mezinárodní den hudby So 2 p Sv. Andělé strážní     16:00 Michle – fara Ÿ Rodina Idente Ne 3 27. neděle v mezidobí     8:00 Michle – kostel ● Mše sv.     p Sv. František z Assisi, jáhen a zakladatel – Farní slavnost    …

Číst více

4. 5.  se vrací Seminář Mystické Antropologie… „pod rouškou“. Alespoň do konce tohoto měsíce se koná na faře každý úterý od 18:15. Tradiční svatojanská arcidiecézní sbírka dostává nový název: Od 16. 5. t.r. bude Sbírka do Fondu mzdové podpory (služného) duchovních v arcidiecézi. Pokud chcete na něj přispět přes farní (provozní) bankovní účet,prosím, uveďte následovné:„Do Fondu mzdové podpory (služného) duchovních v arcidiecézi“VS: 50308 Liturgie přijetí do katechumenátu pro dospělé (nepokřtěné osoby nad 14 let)bude v Katedrále sv. Vita v sobotu 22. od 16:30.  V této chvíli je za naší farnost přihlášena jedna osoba. Pokud byste osobně měli zájem nebo znáte někoho, kdo se cítí povolán ke křesťanství, máte příležitost…

Číst více

calendar flat lay

Farní kalendář – platit bude pouze to, co bude v souladu s vládními opatřeními.
Případně se ptejte u jednotlivých organizátorů.

Číst více

Konání akcí je závislé na vládních a církevních nařízeních. Prosím, předem se informujte o jejich uskutečnění. Čt 1   čtvrtek svatého týdne     9:30 Hradčany – Katedrála ● Mše sv. při svěcení olejů       Velikonoční triduum a Doba Velikonoční       Zelený čtvrtek       Michle – Kostel Narození Panny MarieiKrč – Kostel sv. Františka z Assisi     17:00 Svátost smíření (max. do17:45)     17:00 Křížová cesta     18:00 Večerní mše na památku Večeře Páně       (jenom v Michli) do 20:00 ● Adorace u „Getsemanské zahradě“ Pá 2   Velký pátek ● den…

Číst více

Velikonoční TŘÍDENNÍ a SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ 1. dubna ● Zelený čtvrtek Michle – Kostel Narození Panny Marie  Krč – Kostel sv. Františka z Assisi 17:00  Svátost smíření (max. do17:45) 17:00  Křížová cesta 18:00  Večerní mše na památku Večeře Páně (jenom v Michli) do 20:00 ● Adorace u „Getsemanské zahradě“ 2. dubna ● Velký pátek ● den přísného postu Michle – Kostel Narození Panny Marie  Krč – Kostel sv. Františka z Assisi Velkopáteční Sbírka na Svatou zemi 17:00  Svátost smíření (max. do17:45) 17:00  Křížová cesta 18:00  Velkopáteční obřady 3. dubna ● Bílá sobota Michle – Kostel Narození Panny Marie 9:00    Společná pobožnost do  12:00   Rozjímání u Božího hrobu 3. dubna ● Slavnost zmrtvýchvstání páně – na vigilii …

Číst více

8/8