Sál – ceník pronájmu

Cena za užívání farního sálu na Habrovce

(jednotlivé části – viz obrázek dole)

platí pro nájmy od 1. 1. 2020

J E D N O R Á Z O V Ý    P R O N Á J E M1 h1 den
Vyhrazeno (sál + kavárna + zahrada + klubovna)9509.500
V následujících kombinacích může být ve zbylé části jiný uživatel
3 ze 4 (sál + kavárna + klubovna nebo sál + kavárna + zahrada)9009.000
2 ze 4 (sál nebo kavárna + zahrada)8008.000
jen sál (+zázemí: WC, skládek, šatna, kuchyňka)7007.000
jen kavárna (+kuchyňka, malá klubovna, WC) pro cca 25-30 os.6006.000
jen zahrada + WC (do 22h), nebo jen klubovna + zázemí (10-15 os.)5005.000
P R A V I D E L N Ý    P R O N Á J E M1 hod.
sál (+ zázemí) do 15h200
sál (+ zázemí) od 15h300
kavárna (+kuchyňka, malá klubovna, WC) nebo klubovna do 15h150
kavárna (+kuchyňka, malá klubovna, WC) nebo klubovna od 15h200
SKLADOVÁNÍ POMŮCEK pro nájemceměs.rok
velké3003.000
malá skříňka nebo kontejner1501.500
S L U Ž B Y 
večerní příprava před dnem akce (od cca 18 hod.)2.500
vratná záloha pro zapůjčení klíčů a úklid po akci **2.000

– Účet areálu Habrovka (farnost Praha – Michle): 2500527000 / 2010 (FIO banka). V případě, že se jedná o rezervaci, vyčkejte na přidělení variabilního symbolu. Dobrovolný příspěvek je bez VS.
**
– V případě ztráty klíče celá záloha propadá.
– V případě nedodržení podmínek úklidu po akci se vrací pouze 1000/1500 Kč v závislosti na douklizení a odvozu odpadků.
– Nájemce to nezbavuje odpovědnosti za případné škody, které tuto částku převýší.