Michelská madona

Při návštěvě Anežského kláštera jistě každého zaujme krása a půvab Michelské madony.
Tento umělecký skvost byl původně majetkem zdejšího kostela Narození Panny Marie, Baarova 23, Praha 4.
Madona byla prvně publikována začátkem 20. století, kdy byl pod vedením profesora Hlávky proveden soupis uměleckých památek v Čechách.


Socha byla zhotovena asi kolem roku 1340, z hruškového dřeva, výška 120 cm.
V roce 1949 madonu od naší farnosti zakoupila Národní galerie v Praze.
V letech 1952-1953 sochu restauroval J. Tesař.
Madona byla původně vystavena ve Šternberském paláci na Pražském hradě. Od roku 1974 byla v nové expozici starého českého umění v Jiřském klášteře, také na Pražském hradě. V roce 2000 se madona opět stěhovala a stala se součástí stálé expozice Kláštera sv. Anežky České, U Milosrdných 17, Praha 1.
Madona byla vystavena v roce 1957 v Paříži, v roce 1966 v Rotterdamu a v roce 2003 na výstavě Těšínská madona v Paláci Kinských, na Staroměstském nám.1, Praha 1.
U sochy Michelské madony, stejně jako u Madony z Prostějova a z Hrabové, je zajímavé, že Ježíšek je na pravé straně madony. Přesně není známo z jakého důvodu. Uvažuje se o snaze a vlivu prosadit u nás byzantské umění, kde se vyskytovala Panna Maria s Ježíškem na pravé straně tzv. Dexiokratusa. Pozdější madony jsou s Ježíškem na levé straně.
Pokud budete mít zájem Michelskou madonu navštívit, Anežský klášter Vás očekává denně, mimo pondělí.

Literatura:
Votočka O., Slavíček L: Staré české umění /katalog stálých expozici, Praha 1988
Kutal A.: České umění gotické /sochařství/, Praha 1970
Kutal A.: Dějiny českého výtvarného umění /díl I/1, Středověk. sochařství/, Praha 1984
Škoda E.: Pražské svatyně, Praha 2002

M. Vysoká