Archiv kategorií: synoda

V Praze skončilo evropské kontinentální synodní setkání, zde jsou odkazy na postřehy od Petra Hrušky, generálního vikáře plzeňské diecéze a Michaela Martínka, salesiána…

Číst více

galleon ship photo under the cloudy sky

Zveme kohokoliv, farníky i nefarníky, všechny, kdo chtějí přijít a vyjádřit se a jsou ochotni i naslouchat druhým. Synodní setkání…

Číst více

Synoda21 – 2. a 3. téma – podrobné podněty Téma 2 – Naslouchání Naslouchání je první krok, ale vyžaduje otevřenou…

Číst více

Synoda/synodalita = společná cesta (myšleno v církvi) – jít společně – být společně – rozhodovat společně. Cílem je společenství svéprávných a…

Číst více

Drahé sestry a drazí bratři! Celá církev se v těchto dnech vydává na společnou cestu, aby zakusila synodalitu. Slovo synoda…

Číst více

Slovo synoda znamená doslova „společně na cestě“ a používá se také jako název pro různá církevní shromáždění. Církev a papež…

Číst více

Plné znění homilie papeže Františka při zahajovací mši synody 10. října 2021, Bazilika sv. Petra ve Vatikánu: Jeden bohatý muž…

Číst více

Zhruba týden před setkáním zaslat téma a strukturu setkání(Je možné se na něj tak naladit, abychom věděli, co se na…

Číst více

Synodální setkání nese i svá rizika, zde je pár upozornění: – Bude se vám chtít jen tak si o tématu…

Číst více

Přijďte na farní synodní schůzku v neděli 31. 10. 2021 ve 12 hodin  na Habrovku (po mši pro rodiny s dětmi),…

Číst více

10/10