Synoda 2021

Synoda 2021

Slovo synoda znamená doslova „společně na cestě“ a používá se také jako název pro různá církevní shromáždění. Církev a papež František chce nastartovat trvalý světový proces vzájemného setkávání, naslouchání, rozlišování a společného rozhodování všech pokřtěných, všech členů církve – ordinovaných i neordinovaných služebníků. Tedy už nás na úrovni farnosti. Výsledkem nemá být především soupis „mouder“, ale ta (naše, synodální) činnost jako taková.