Archivy autora: Josef Basík

Noc kostelů na Habrovce 10. 6. 2022 s bohatým programem je za námi, pár fotografií (po rozkliknutí příspěvku) dokumentuje, jak to bylo krásné: 17:30          Mše18:15          Dětský sbor Habrovka19:00         Varhany pro Ukrajinu (Pavel Černý)20:00         Z myšlenek sv. Františka z Assisi a papeže Františka (Dáša Svobodová a Jiří Zajíc)20:30         Škampovo Duo (Martin a Jakub Škampovi)21:00          Komorní trio (Bára Váchalová, Mirka Časarová, Vít Kořínek)22:00         Zpěvy Taizé

Festival je za námi (fotogalerie uvnitř článku), již dvacátý ročník byl opět skvělý, a vybrat si mohl každý. Divadlo jednoho herce, Národní improvizační divadlo, krásný program pro děti, spousta kapel různých žánrů.

je v sekci aktuality. Dobré zprávy o farních akcích a poděkování faráře P. Alberta, o klerikalismu, Noc kostelů a stálé rubriky – Úvodní slovo, O papeži Františkovi a další kousky.

sunflower garden under blue sky

Pomoc je stále potřebná, nejvíc ubytování, zapojit/pomoci/přispět můžete na ověřených adresách:UA velvyslanectví v Praze – příspěvky na obranu, účet: 304452700/0300 (informace zde)… Další weby/aplikace pomáhají propojit ty, kdo pomoc nabízejí a ty, kdo ji hledají a potřebují, vč. seznamu dalších humanitárních sbírek (na proklik): https://www.stojimezaukrajinou.cz/ https://www.pomahejukrajine.cz/ https://nasiukrajinci.cz/ Registrace dobrovolníků (např. pro centra příjmu):www.vlnapomoci.cznábytek a další vybavení pro byty sbírají sestry Boromejky, domluva předem zde:602 255 431 ses. Kristýna Bednaříková /předpokládané časy pro příjem 8 až 16 hodin, ale ověřte předem/hangary@nadacesesterboromejek.czNABÍDKY PRÁCE: workania.eue-kniha 1000 slovíček zdarma zde:https://www.palmknihy.cz/ekniha/1000-ukrajinskych-slovicek-169450POMOC V NAŠÍ FARNOSTI: Věci z rychlé a velkorysé sbírky se využily, a ještě zbylo,…

Číst více

gray asphalt road surrounded by tall trees

začíná na Habrovce tuto sobotu 2. 4. 2022 od 10 hodin.Bude stejná jako ta adventní, tedy jako synodální setkání, bez přednášek, s Biblí, tichou modlitbou, prosbou k Duchu, vzájemným nasloucháním a ujímáním se slova a se závěrečnou eucharistickou liturgií (mší) – kdo byl minule, ví, že to bylo krásné a občerstvující:1. Téma Slavit (liturgicky i obyčejně) od 10 do 12 hodin2. pak společný oběd co-si-kdo-přinese3. Téma Autorita a spoluúčast (13-15h)4. Slavení eucharistie, závěr (15-16h)Poznámky, jak může probíhat rekolekce v synodálním Duchu, jsou zde – Synodní setkání a poznámky k jednotlivým tématům zase tady – Synodní témata. Případně i rizika, kterým se při…

Číst více

Zdravotnické potřeby, hygienické potřeby, trvanlivá a dětská strava. Milí přátelé, moc děkujeme za Vaši pomoc při sbírce minulý týden a za přinesení oblečení, hygienických prostředků a jídla pro ty, kdo utekli z Ukrajiny. Bohužel máme před sebou ještě dlouhou cestu. Je třeba rozložit síly, ale rádi bychom Vás pravidelně informovali o všech akcích lidí napojených na Habrovku a s námi spřátelených, kteří vymýšlejí další a další způsoby pomoci.  Pokud byste chtěli udělat hned další krok, pak posíláme pro Vaši informaci, že vznikla možnost dostat materiální pomoc přímo na Ukrajinu přes firmu SVD Trans, která zajišťuje autobusovou dopravu na lince Cheb…

Číst více

notebook mail business paper

Na webu to víte první! Březnový farní list má všechny pravidelné rubriky, úvodní slovo, Františkův souhrn, krásné čtenářské okénko a pozvání na koncert k tomu. To vše zde.

high angle shot of latte art on wooden table

V novém farním listu nás čeká kalendář na únor, zprávy z farnosti, třeba o oslavě na Habrovce s biskupem Václavem Malým, jeden spontánní popis atmosféry ve farnosti, úvaha R. Rohra a stálé rubriky: Úvodník, Co leží na srdci papeži, Čtenářovo okénko. A jedno pozvání! Tento i další Farní listy jsou v rubrice Aktuality

notebook mail business paper

Nový farní list najdete v sekci aktuality s obvyklými rubrikami, o papeži, s úvodníkem P. Alberta, zprávou o Červené středě, o farní rekolekci, o bazaru….

“Tak byla v onen den uspořádána celá Hospodinova bohoslužba …” (2.Paralipomenon 35:16) Přes všechny potíže a těžkosti stojí v roce 1941 dřevěný kostel sv. Františka Předseda spolku k tomuto okamžiku řekl: „Na Štědrý den, ve čtyři hodiny odpoledne, vysvětil v zastoupení ndp. vikáře msgr. Hofmanna náš p. farář Dr. Vít Mojžíšek kapli a o půlnoci byla v ní sloužena první mše svatá. Sotva bylo vše skončeno, přišel první sníh a kruté mrazy. Před dvěma lety valné hromadě doporučil p. poslanec Stuchlík: S Bohem začni každé dílo. Řídili jsme se dle toho. Hodně jsme se modlili a pracovali v tichu bez okázalosti (oslavy nebyly ani dovoleny v této…

Číst více

10/60