Archivy autora: Josef Basík

Pozvání organizátorů: 20. a 21. srpna se na vás všechny budeme obrovsky těšit na festivalu hudby a divadla HABROVKA v zahradě kostela sv. Františka z Assisi (kousek od metra Budějovická). Tématem letošního ročníku jsou SPOLEČENSKÉ HRY. Posun na srpen jsme si úspěšně vyzkoušeli už loni, není tedy důvod nedůvěřovat mu i letos. Doufáme, že veškerá opatření spojená s COVID-19, která tou dobou budou či nebudou aktuální, nám dovolí se potkat u koncertu, divadla, hry, tance, kávy, piva, limonády, hermelínu či prostě jen tak na Habrovce. Účinkující vám brzy představíme, program časem zveřejníme, proto sledujte událost, a zakroužkujte si termín v…

Číst více

calendar flat lay

Nový farní list na prázdniny najdete v sekci Aktuality. Je nabitý, barevný a můžete jej číst i v dálavách.

Každý měsíc, zpravidla první středu v měsíci, od 20:00 hodin (někdy s mírným zpožděním). U každé písně je link na možný nácvik, zkuste si to. TAIZÉ HABROVKA 2. ČERVNA 2021 96 Alleluia (Link) z ŽALMU 10078 Alleluia 22* Plesejte Hospodinu, všechny země, služte Hospodinu s radostí. (Alleluia 22).* Uznejte, že Hospodin je Bůh, on nás učinil, a my mu náležíme. (Alleluia 22)* Vstupte do jeho bran s díkem, do jeho nádvoří s chvalozpěvem, slavte ho, žehnejte jeho jménu (Alleluia 22)* Neboť Hospodin je dobrý, jeho milosrdenství je věčné, po všechna pokolení trvá jeho věrnost. (Alleluia 22) ČTENÍ (J 17,20-26) 50…

Číst více

Když kouzelníka odvedli do šatlavy, dali mu kus plesnivého chleba a ve džbánku smrduté vody. Než kouzelník jen seděl a usmíval se a jeho oči zářily víc a více. O půlnoci se zvedl a mávl rukou. Tu zazněla sladká hudba a vzduch zavoněl jakoby tisícem květů. A skutečně, hle, na pustém žalářním dvoře rázem vyrostly houštiny kvetoucích růží, trsy lilií zvedly své kalichy k spanilému měsíci, rozkvetly záhony macešek a konvalinek, kvetoucí kalina a pivoňka houpaly těžkými květy, hloh rozvil se bíle a rudě a v jeho koruně se rozezpíval slavík. Tu procitl ve své kobce odsouzený vrah a žhář…

Číst více

calendar flat lay

Farní kalendář – platit bude pouze to, co bude v souladu s vládními opatřeními.
Případně se ptejte u jednotlivých organizátorů.

Číst více

Na Habrovce Až se katecheze opět rozběhnou, rádi vás opět uvítají Miloslav, Mirka, Kristýna a další.Při zájmu o katecheze nebo duchovní rozhovory je nejlepší kontaktovat faráře nebo farní radu (mobil, email v sekci kontakty).

Pokud víte o někom, kdo je v této době v nouzi a potřebuje pomoci (rodiny s více dětmi, rodiče bez zaměstnání atd.), určitě jej také pozvěte. Rádi pomůžeme. Kompletní info k bazárku: Milí příznivci dětských bazárků,mám pro vás (hlavně pro ty, kdo se mě ptají) dobrou zprávu. Dětský bazárek na Habrovce (ul. U Habrovky 2) se bude opět konat a to ještě v dubnu. Vzhledem k opatřením bude probíhat ve stejném režimu jako před Vánoci. Navíc bude v sobotu i v neděli paní Zelinková prodávat své sazeničky. Termín:v pátek 23. 4. 2021 od 16:00 do 19:00 příjem věcí a přípravav…

Číst více

10/10