Archivy autora: JBa

brown leaf on brown wooden surface

Dluhy se mají platit, jak se správně píše v našem farním listu. Pokud však jsou přidružená penále tak vysoká, že…

Číst více

…a poslední dva ročníky najdete v sekci aktuality po rozkliknutí této zprávy. Úvodník P. Alberta a dva články se týkají…

Číst více

Spíše než přednášku – mluvící hlavu – jsme v neděli 26. 6. 2022 zažili dynamický a krásný rozhovor o přímém…

Číst více

Vyšel nový Farní list na prázdniny s řadou výživných textů – přečtěte si například, co je „svatá služba“ (v Úvodníku),…

Číst více

Noc kostelů na Habrovce 10. 6. 2022 s bohatým programem je za námi, pár fotografií (po rozkliknutí příspěvku) dokumentuje, jak…

Číst více

Festival je za námi (fotogalerie uvnitř článku), již dvacátý ročník byl opět skvělý, a vybrat si mohl každý. Divadlo jednoho…

Číst více

je v sekci aktuality. Dobré zprávy o farních akcích a poděkování faráře P. Alberta, o klerikalismu, Noc kostelů a stálé…

Číst více

sunflower garden under blue sky

Pomoc je stále potřebná, nejvíc ubytování, zapojit/pomoci/přispět můžete na ověřených adresách:UA velvyslanectví v Praze – příspěvky na obranu, účet: 304452700/0300…

Číst více

gray asphalt road surrounded by tall trees

začíná na Habrovce tuto sobotu 2. 4. 2022 od 10 hodin.Bude stejná jako ta adventní, tedy jako synodální setkání, bez…

Číst více

Zdravotnické potřeby, hygienické potřeby, trvanlivá a dětská strava. Milí přátelé, moc děkujeme za Vaši pomoc při sbírce minulý týden a…

Číst více

notebook mail business paper

Na webu to víte první! Březnový farní list má všechny pravidelné rubriky, úvodní slovo, Františkův souhrn, krásné čtenářské okénko a…

Číst více

high angle shot of latte art on wooden table

V novém farním listu nás čeká kalendář na únor, zprávy z farnosti, třeba o oslavě na Habrovce s biskupem Václavem…

Číst více

notebook mail business paper

Nový farní list najdete v sekci aktuality s obvyklými rubrikami, o papeži, s úvodníkem P. Alberta, zprávou o Červené středě,…

Číst více

“Tak byla v onen den uspořádána celá Hospodinova bohoslužba …” (2.Paralipomenon 35:16) Přes všechny potíže a těžkosti stojí v roce 1941…

Číst více

Šalomoun také udělal všechny předměty, které byly pro Boží dům: zlatý oltář a stoly pro předkladné chleby. (2. Paralipomenon 4:19)…

Číst více

Až k srdci moře sahá tvé pomezí, tvoji stavitelé vtiskli tvé kráse dokonalost. (Ezechiel 27:4) Kostel Na Habrovce je celodřevěná…

Číst více

Jsme spolupracovníci na Božím díle, a vy jste Boží pole, Boží stavba. (1. Korintským 3:9) Stavbu provázela řada problémů, které…

Číst více

Práce se koná svědomitě a dílo roste pod rukama. (Ezdráš 5:8) Na Vánoce měl stát kostel, prostý, dřevěný, ale kostel.…

Číst více

“… Nuže, dejme se do stavby!“ I vzchopili se k dobrému dílu. (Nehemjáš 2:18) Ještě nebylo povolení ze správy kontingentu…

Číst více

Celé shromáždění s tím souhlasilo, všechen lid ten návrh pokládal za správný. (1. Paralipomenon 13:4) Návrh byl spolkem bez námitek…

Číst více

20/64