Postní farní rekolekce

Postní farní rekolekce

začíná na Habrovce tuto sobotu 2. 4. 2022 od 10 hodin.
Bude stejná jako ta adventní, tedy jako synodální setkání, bez přednášek, s Biblí, tichou modlitbou, prosbou k Duchu, vzájemným nasloucháním a ujímáním se slova a se závěrečnou eucharistickou liturgií (mší) – kdo byl minule, ví, že to bylo krásné a občerstvující:
1. Téma Slavit (liturgicky i obyčejně) od 10 do 12 hodin
2. pak společný oběd co-si-kdo-přinese
3. Téma Autorita a spoluúčast (13-15h)
4. Slavení eucharistie, závěr (15-16h)
Poznámky, jak může probíhat rekolekce v synodálním Duchu, jsou zde – Synodní setkání a poznámky k jednotlivým tématům zase tady – Synodní témata.
Případně i rizika, kterým se při setkání vyhnout.