Archiv kategorií: aktuality

V neděli 14.5. od 17:00 bude další setkání – opět na Habrovce: Přijde programátor, IT a technik, konvertita a Bc.…

Číst více

Study from a marketplace

Zvu vás na Jarní dětský dobročinný bazárek: 23. 4. 2023 od 9:30 do 14:00 Příprava: 22. 4. 2023 od 16:00 do 19:00 Co můžete…

Číst více

Je zneužívání v církvi problém? Má se řešit nebo vymlčet, aby se „nepoškozovalo dobré jméno církve“? A co oběti? Dalším…

Číst více

Zveme vás na Farní rekolekci 18. 3. 2023 na Habrovce s Šebestiánem Pavlem Smrčinou.Začínáme v 10 a s přineseným obědem…

Číst více

Večer s K. Koudelkovou: „Zkušenost lékařky z Ugandy“ bude v pátek24.2. od 19 h v kavárně na Habrovce – vyprávění, promítání.

Postní putování světla je příležitost k poznávání členů farnosti Vážení farníci, rádi bychom vám během půstu nabídli aktivitu Postní putování světla.…

Číst více

19. 2. 2023 ve 13:30 na Habrovce. Divadlo Paměti národa na základě historie kostela a vzpomínek pamětníků na život ve…

Číst více

Wakan Tanka: vynikající večer s M. O. Váchou13. 1. 2023 na Habrovce si můžete poslechnout ZDE

brown leaf on brown wooden surface

Dluhy se mají platit, jak se správně píše v našem farním listu. Pokud však jsou přidružená penále tak vysoká, že…

Číst více

Milí pastorační spolupracovníci ve farnostech, milí katecheté, připravujeme pro následující podzim a zimu nového školního roku 2022/23 sérii seminářů, jejichž účastníci…

Číst více

Královská kanonie premonstrátů na Strahově a Národní památkový ústav zvou k účasti na workshopu „Nedělní školy pro kostelníky“ zakončeného liturgií nešpor…

Číst více

Spíše než přednášku – mluvící hlavu – jsme v neděli 26. 6. 2022 zažili dynamický a krásný rozhovor o přímém…

Číst více

Vyšel nový Farní list na prázdniny s řadou výživných textů – přečtěte si například, co je „svatá služba“ (v Úvodníku),…

Číst více

Noc kostelů na Habrovce 10. 6. 2022 s bohatým programem je za námi, pár fotografií (po rozkliknutí příspěvku) dokumentuje, jak…

Číst více

Festival je za námi (fotogalerie uvnitř článku), již dvacátý ročník byl opět skvělý, a vybrat si mohl každý. Divadlo jednoho…

Číst více

Čtení Z evangelia podle svatého Lukáše 1, 35.38: «Anděl jí odpověděl: ‚Sestoupí na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího tě…

Číst více

Čtení Ze Skutků apoštolů 6,2-7: «Dvanáct (apoštolů) proto svolalo (veškeré) množství učedníků a řekli: „Nebylo by správné, abychom my zanedbávali…

Číst více

Čtení Z evangelia podle svatého Lukáše 24,13-17.30-34: «Ještě ten den se ubírali dva z nich do vesnice zvané Emauzy, která…

Číst více

Čtení Z evangelia podle svatého Matouše 13,44-45: «Nebeské království je jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde a skryje;…

Číst více

20/44