Misijní koláče – 11 400,-!

Misijní koláče – 11 400,-!

Vážené a milé, vážení a milí – klobouk dolů. Za pár dní od nápadu D. Svobodové se ozvala řada pečících a v neděli se ukázala i skupina štědře nakupujících. Všem děkujeme!

Milí přátelé, sousedé, kolemjdoucí, farníci,

možná víte, že o 4. neděli postní je zvykem péct tzv. misijní koláče, které jsou následně k dostání za dobrovolný příspěvek. Peníze takto získané se potom posílají na Papežské misijní dílo.

Letos jsme se rozhodli také tyto koláče napéct a nabídnout vám je, jen bychom případný výtěžek poslali jako podporu Ukrajině.

Budeme se na vás těšit tuto neděli 9. března od 10.30 – 12.30 před kostelem.
Přijďte ochutnat pekařské umění našich farnic a zároveň podpořit dobrou věc.