Základní informace

Farní sál vybudovali naši předkové jako místo pro divadlo, společenství, shromáždění. Poté, co se nám navrátil po roce 1989, se jej dál snažíme rozvíjet jako „Místo setkávání“.
Z drobných sbírek i velkých příspěvků a obrovskou dobrovolnickou prací jsme jej dvakrát rekonstruovali (2000 a 2017). Rádi jej zapůjčíme, ať slouží k propojování lidí a k budování vztahů, ale chovejte se k němu prosíme laskavě a slušně, jsme na něj hrdí a trochu citliví.

— znovu otevřeno 2017

Úvod

Tyto Informace a podmínky usměrňují provoz v areálu na Habrovce v Krči, aby se posilovaly dobré vztahy mezi členy farní obce a veřejností, aby se areál Habrovka stal příležitostí pro praktické uskutečňování radostné zvěsti. Provoz se kromě tohoto řádu řídí závaznými církevními předpisy a obecně závaznými právními předpisy ČR. Podmínky rovněž slouží k udržení sálu Habrovka v co nejlepším technickém stavu.

Popis a umístění

Farní sál se nachází v krásné zahradě vedle kostela sv. Františka z Assisi (5 minut chůze od metra Budějovická). Farní sál je komplexní budova, součástí které je sál, kavárna, dvě klubovny a sociální zařízení. Komplex je po rekonstrukci s bezbariérovým přístupem a možností parkování.
Jednotlivé části budovy nebo zahradu je možné užívat jednotlivě nebo společně.
Správcem je Farnost Michle, Praha 4.

Předpokládané činnosti

 • Prostor pro činnost farnosti jako jsou katecheze dětí, činnost farních společenství, farních shromáždění a oslavy (svatby, křtiny apod.).
 • Prostor pro činnost obecně prospěšných humanitárních a charitativních organizací a pro obecně prospěšnou humanitární a charitativní činnost jiných organizací.
 • Činnosti mající význam pro rozvoj občanské společnosti v místě (otevřená klubová činnost, koncerty, divadla, promítání, cvičení apod.).
 • Jiné činnosti, které neodporují obecné lidské slušnosti a nejsou namířeny proti víře, zejména proti křesťanství. (podnikové školení, soukromá oslava, svatba, koncert,…).

Náklady za užívání

Ceny se řídí ceníkem, který zohledňuje zejména:

 • snahu, aby sál sloužil farníkům i veřejnosti ve smyslu projektu, který byl součástí žádosti o dotaci na jeho obnovu
 • náklady na lidskou práci, údržbu, obnovu opotřebeného vybavení, údržbu zahrady, teplo, vodu, elektřinu, likvidaci odpadu, kanalizaci.

Při zapůjčení klíčů uživateli je možno si vyžádat zálohu za klíče, popř. na náklady na odstranění drobných škod. To nezbavuje uživatele povinnosti odstranit jakékoli škody, které užíváním vzniknou. Záloha je vratná. Uživatel nemá právo pronajímat sál dalším osobám.

Dotované činnosti

Církevní i necírkevní subjekty mohou podávat strukturované návrhy projektů, které posoudí pověřené grémium farnosti. Posuzována bude zejména celková prospěšnost projektu, jeho soulad s celkovým zaměřením využití objektu a možnost koexistence s jinými programy. Preferujeme dlouhodobé projekty a pravidelnou činnost. Výhradní užívání není možné.

Struktura projektů pro pravidelnou činnost:

 1. Provozovatel činnosti (název, jméno, adresa, kontakty, telefon, email)
 2. Předmět činnosti
 3. Účel, smysl činnosti (komu a jak má být činnost prospěšná)
 4. Nároky na prostor a čas v nabízeném objektu (kolik hodin, kolikrát týdně, příp. které dny)
 5. Nároky na úložné prostory (potřeba uložit předměty pro opakující se činnosti)
 6. Trvalá omezení ostatních uživatelů (omezí činnost něčím ostatní uživatele i v době, kdy nebude provozována, jak a čím?)
 7. Jméno, podpis příp. razítko předkladatele

Povinně: 1 strana A4
Volitelně: libovolné přílohy