Základní informace

Farní sál Habrovka vybudovali naši předkové jako místo pro divadlo, společenství, shromáždění. Poté, co se nám navrátil po roce 1989, se jej dál snažíme rozvíjet jako „Místo setkávání“.
Z drobných sbírek i velkých příspěvků a obrovskou dobrovolnickou prací jsme jej dvakrát rekonstruovali (2000 a 2017). Rádi jej zapůjčíme, ať slouží k propojování lidí a k budování vztahů, ale chovejte se k němu prosíme laskavě a slušně, jsme na něj hrdí a trochu citliví.

Úvod

Informace a podmínky zde uváděné usměrňují provoz farního sálu v areálu na Habrovce v Krči, aby se posilovaly dobré vztahy mezi členy farní obce a veřejností, a zároveň aby se areál Habrovka stal příležitostí pro praktické uskutečňování radostné zvěsti. Provoz se kromě toho řídí závaznými církevními předpisy a obecně závaznými právními předpisy ČR. Podmínky rovněž slouží k udržení farního sálu Habrovka v co nejlepším technickém stavu.

Popis a umístění

Farní sál Habrovka se nachází v krásné zahradě vedle kostela sv. Františka z Assisi (5 minut chůze od stanice metra Budějovická). Farní sál je komplexní budova, jejíž součástí je velký sál, kavárna, kuchyňka, dvě klubovny, sklad a hygienická zařízení (sprcha, toalety). Komplex je po rekonstrukci s bezbariérovým přístupem a možností parkování na vyznačených místech.
Jednotlivé části budovy nebo zahradu je možné užívat jednotlivě nebo společně.
Správcem budovy farního sálu je Římskokatolická farnost u kostela Narození Panny Marie Praha-Michle, Praha 4.

Předpokládané činnosti

 • Prostor pro činnost farnosti jako jsou katecheze dětí, setkávání farních společenství, farních shromáždění a oslavy (svatby, křtiny apod.).
 • Prostor pro obecně prospěšnou humanitární a charitativní činnost.
 • Činnosti mající význam pro rozvoj občanské společnosti v místě (otevřená klubová činnost, koncerty, divadla, promítání, cvičení apod.).
 • Jiné činnosti, které neodporují obecné lidské slušnosti a nejsou namířeny proti víře, zejména proti křesťanství (podniková školení, soukromé oslavy, svatby, koncerty, …).

Náklady za užívání

Ceny se řídí ceníkem, který zohledňuje zejména:

 • snahu, aby sál sloužil farníkům i veřejnosti,
 • náklady na lidskou práci, údržbu, obnovu opotřebeného vybavení, údržbu zahrady, teplo, vodu, elektřinu, likvidaci odpadu, kanalizaci.

Při zapůjčení klíčů uživateli je možno si vyžádat kauci na klíče, popř. na náklady na odstranění drobných škod. To nezbavuje uživatele povinnosti odstranit jakékoli škody, které užíváním vzniknou. Kauce je vratná. Uživatel nemá právo pronajímat sál dalším osobám.

Dotované činnosti

Církevní i necírkevní subjekty mohou podávat strukturované návrhy projektů, které posoudí pověřené grémium farnosti. Posuzována bude zejména celková prospěšnost projektu, jeho soulad s celkovým zaměřením využití objektu a možnost koexistence s jinými programy. Preferujeme dlouhodobé projekty a pravidelnou činnost. Výhradní užívání není možné.

Struktura projektů pro pravidelnou činnost:

 1. Provozovatel činnosti (název, jméno, adresa, kontakty, telefon, email)
 2. Předmět činnosti
 3. Účel, smysl činnosti (komu a jak má být činnost prospěšná)
 4. Nároky na prostor a čas v nabízeném objektu (kolik hodin, kolikrát týdně, příp. které dny)
 5. Nároky na úložné prostory (potřeba uložit předměty pro opakující se činnosti)
 6. Trvalá omezení ostatních uživatelů (omezí činnost něčím ostatní uživatele i v době, kdy nebude provozována, jak a čím?)
 7. Jméno, podpis příp. razítko předkladatele

Povinně: 1 strana A4
Volitelně: libovolné přílohy