Archiv kategorií: Taizé

Každý měsíc, zpravidla první středu v měsíci, od 20:00 hodin (někdy s mírným zpožděním). U každé písně je link na možný nácvik, zkuste si to. TAIZÉ HABROVKA 2. ČERVNA 2021 96 Alleluia (Link) z ŽALMU 10078 Alleluia 22* Plesejte Hospodinu, všechny země, služte Hospodinu s radostí. (Alleluia 22).* Uznejte, že Hospodin je Bůh, on nás učinil, a my mu náležíme. (Alleluia 22)* Vstupte do jeho bran s díkem, do jeho nádvoří s chvalozpěvem, slavte ho, žehnejte jeho jménu (Alleluia 22)* Neboť Hospodin je dobrý, jeho milosrdenství je věčné, po všechna pokolení trvá jeho věrnost. (Alleluia 22) ČTENÍ (J 17,20-26) 50…

Číst více

Modlitba Taizé: Každý měsíc, zpravidla první středu v měsíci, od 20:00 hodin (někdy s mírným zpožděním). U každé písně je link na možný nácvik, zkuste si to. V únoru 2021 teoreticky 3. toho měsíce, prakticky si to může promodlit každý doma. TAIZÉ HABROVKA 3. ÚNORA 2021 96 Alleluia (Link) z ŽALMU 6372 Alleluia 11* Bože, ty jsi můj Bůh, snažně tě hledám! (Alleluia 11).* má duše po tobě žízní, prahne po tobě mé tělo jak vyprahlá, žíznivá, bezvodá země. (Alleluia 11)* Tak tě budu velebit ve svém životě, v tvém jménu povznesu své dlaně k modlitbě, (Alleluia 11)* neboť stal…

Číst více

2/2