farnost michle a habrovka

Modlitba za Ukrajinu
Dobrý a milosrdný Bože,
Prosíme Tě za ukončení války na Ukrajině.
Prosíme Tě za světové státníky, aby stáli na straně dobra a našli sílu k vzájemné dohodě a usmíření.

Prosíme Tě také za všechny oběti válek, sirotky, vdovy a uprchlíky. Obejmi je svou něžnou náručí.
Dej, ať také my kolem sebe šíříme pokoj, nejsme jeden druhému lhostejní a dokážeme si navzájem odpouštět.
Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé. Přijď království Tvé. Buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky.
Amen.  (zdroj: christnet.eu)

A tak se nejen modlíme, ale svou myslí a rukama, penězi a prací pomáháme.

Události ve farnosti objektivem M. Košinové: ZDE

 • Čemu věřím?
  (rozhovor) Proč je pro tebe církev tak důležitá? Pokusím se ti to nějak přiblížit, i když se mi to možná nepovede úplně tak, jak bys to potřeboval.Myslím, že je ti celkem jasné, že lidé, kteří mají nějaký společný cíl, zájem nebo úkol, se spojují. Podobně, když mají stejný nebo aspoň dost podobný pohled na život a na to, co je v něm to nejdůležitější. Tedy také na to, jak rozumí té tajemné skutečnosti, kterou lidé na naší planetě nazývají různě,…

  Číst více

 • Pavel Pola: Modlit se?
  Většina křesťanů žije s pocitem, že by se měli modlit. Někteří dokonce žijí se špatným pocitem nebo s pocitem viny, že se nemodlí dostatečně často, dostatečně dlouho, že se nemodlí dobře nebo že se nemodlí vůbec. Pro mnohé tak zůstává modlitba jakousi povinností, navíc těžko uchopitelnou, se kterou si příliš nevědí rady, která je pro ně zdrojem výčitek a která jim často spíš komplikuje život. Někteří se modlili v dětství, s rodiči, prarodiči; tyto modlitby už jim ale v dospělosti nedávají příliš smysl. A tak…

  Číst více

 • Konec června ve farnosti a ve FL
  Vyšel nový Farní list na prázdniny s řadou výživných textů – přečtěte si například, co je „svatá služba“ (v Úvodníku), jak se dá eucharistie slavit…

  Číst více

 • Noc kostelů
  Noc kostelů na Habrovce 10. 6. 2022 s bohatým programem je za námi, pár fotografií (po rozkliknutí příspěvku) dokumentuje, jak to bylo krásné: 17:30      …

  Číst více

 • Festival Habrovka 3.- 4. června 2022
  Festival je za námi (fotogalerie uvnitř článku), již dvacátý ročník byl opět skvělý, a vybrat si mohl každý. Divadlo jednoho herce, Národní improvizační divadlo, krásný…

  Číst více

 • Farní list na červen
  je v sekci aktuality. Dobré zprávy o farních akcích a poděkování faráře P. Alberta, o klerikalismu, Noc kostelů a stálé…

  Číst více

 • OHLÁŠKY – 2022. 05. 01.
  Poděkování Děkujeme všem, co jste předchozí víkend přispěli Dětskému bazárku. Tento týden Neděle 1. – 3. Velikonoční Sbírka – Do…

  Číst více

 • OHLÁŠKY – 2022. 04. 24.
  Tento týden Neděle 24. – 2. Velikonoční – Neděle Božího Milosrdenství Misionáři Identes ● Slavnost nebeského Otce   9:00    Krč –…

  Číst více

Twitter papeže Františka