farnost michle a habrovka

Pozvání na Farní rekolekci 18. 3. 2023 na Habrovce s Šebestiánem Pavlem Smrčinou.
Začínáme v 10 a s přineseným obědem zůstáváme do 17 hodin.
Tak se na vás těšíme!
Dobrý a milosrdný Bože, prosíme Tě za ukončení války na Ukrajině. Prosíme Tě za světové státníky, aby stáli na straně dobra a našli sílu k vzájemné dohodě a usmíření. Prosíme Tě také za všechny oběti válek, sirotky, vdovy a uprchlíky. Obejmi je svou něžnou náručí.
Dej, ať také my kolem sebe šíříme pokoj, nejsme jeden druhému lhostejní a dokážeme si navzájem odpouštět.
A tak se nejen modlíme, ale svou myslí a rukama, penězi a prací pomáháme.
 • Kontinentální synodální setkání v Praze 6. – 9. 2. 2023
  V Praze skončilo evropské kontinentální synodní setkání, zde jsou odkazy na postřehy od Petra Hrušky, generálního vikáře plzeňské diecéze a Michaela Martínka, salesiána aktuálně působícího v Teplicích, oba…

  Číst více

 • Čemu věřím?
  (rozhovor) Proč je pro tebe církev tak důležitá? Pokusím se ti to nějak přiblížit, i když se mi to možná nepovede úplně tak, jak bys…

  Číst více

 • Pavel Pola: Modlit se?
  Většina křesťanů žije s pocitem, že by se měli modlit. Někteří dokonce žijí se špatným pocitem nebo s pocitem viny, že se nemodlí dostatečně často, dostatečně dlouho,…

  Číst více

Farní události objektivem M. Košinové: ZDE

Twitter papeže Františka