farnost michle a habrovka

HABROVKA 80
Kostel sv. Františka na Habrovce slaví 80. narozeniny. Každý den adventu jste zde našli jednu kapitolu cesty k jeho postavení.

Publikované kapitoly najdete zde.

 • 28. První bohoslužba
  “Tak byla v onen den uspořádána celá Hospodinova bohoslužba …” (2.Paralipomenon 35:16) Přes všechny potíže a těžkosti stojí v roce 1941 dřevěný kostel sv. Františka Předseda spolku k tomuto okamžiku řekl: „Na Štědrý den, ve čtyři hodiny odpoledne, vysvětil v zastoupení ndp. vikáře msgr. Hofmanna náš p. farář Dr. Vít Mojžíšek kapli a o půlnoci byla v ní sloužena první mše svatá. Sotva bylo vše skončeno, přišel první sníh a kruté mrazy. Před dvěma lety valné hromadě doporučil p. poslanec Stuchlík: S Bohem začni každé dílo. Řídili jsme se dle toho. Hodně jsme se modlili a pracovali v tichu bez okázalosti (oslavy nebyly ani dovoleny v této…

  Číst více

 • Čemu věřím?
  (rozhovor) Proč je pro tebe církev tak důležitá? Pokusím se ti to nějak přiblížit, i když se mi to možná nepovede úplně tak, jak bys to potřeboval.Myslím, že je ti celkem jasné, že lidé, kteří mají nějaký společný cíl, zájem nebo úkol, se spojují. Podobně, když mají stejný nebo aspoň dost podobný pohled na život a na to, co je v něm to nejdůležitější. Tedy také na to, jak rozumí té tajemné skutečnosti, kterou lidé na naší planetě nazývají různě,…

  Číst více

 • Pavel Pola: Modlit se?
  Většina křesťanů žije s pocitem, že by se měli modlit. Někteří dokonce žijí se špatným pocitem nebo s pocitem viny, že se nemodlí dostatečně často, dostatečně dlouho, že se nemodlí dobře nebo že se nemodlí vůbec. Pro mnohé tak zůstává modlitba jakousi povinností, navíc těžko uchopitelnou, se kterou si příliš nevědí rady, která je pro ně zdrojem výčitek a která jim často spíš komplikuje život. Někteří se modlili v dětství, s rodiči, prarodiči; tyto modlitby už jim ale v dospělosti nedávají příliš smysl. A tak…

  Číst více

 • FARNÍ KALENDÁŘ – 2022 LEDEN
  So  1   Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE              X         Světový den modliteb za mír              8:00    Michle – kostel ● Mše sv.       …

  Číst více

 • Nový farní list
  Nový farní list najdete v sekci aktuality s obvyklými rubrikami, o papeži, s úvodníkem P. Alberta, zprávou o Červené středě, o farní rekolekci, o bazaru….
 • Pozvání na synodní setkání 11. 12. 2021
  Zveme kohokoliv, farníky i nefarníky, všechny, kdo chtějí přijít a vyjádřit se a jsou ochotni i naslouchat druhým. Synodní setkání v sobotu 11. 12. 2021…

  Číst více

COVID-19
Sledujte prosíme aktuální informace MZČR a zprávy na webu ČBK

V obou kostelích probíhají pravidelné bohoslužby podle aktuálních opatření.
Na Habrovce (Kostel sv. Františka z Assisi) je k dispozici další prostor i na zahradě, kam lze zapnout reproduktor z kostela.

Twitter papeže Františka