farnost michle a habrovka

https://bit.ly/3GTQEjQ

Postní putování světla je příležitost k poznávání členů farnosti

Vážení farníci, rádi bychom vám během půstu nabídli aktivitu Postní putování světla. Přihlášené rodiny, páry i jednotlivci si budou při návštěvě během půstu předávat svíci jako symbol naděje, kterou s sebou přináší velikonoční zmrtvýchvstání Krista, na které se během půstu připravujeme. Zveme vás tedy k zapojení se do tohoto putování, jako do příležitosti poznat další členy našeho farního společenství, kteří budou součástí řetězu. Zapojení se od vás nevyžaduje víc než jeden den někoho pohostit a druhý den někoho jiného navštívit a svíci předat dál. Přihlásit se je možné prostřednictvím formuláře v zadní části kostela po nedělních mších nebo online přes odkaz na webových stránkách farnosti. Přihlašování bude uzavřeno 12. 2. Poté bude losem vytvořena posloupnost, případně více posloupností, o 5-6 přihlášených a na maily (případně telefonní čísla) uvedené ve formuláři budou zaslány informace o těchto posloupnostech, aby se účastníci mohli začít domlouvat na termínech setkání. První členové posloupnosti obdrží svíci, setkají se s dalšími v posloupnosti nad čajem nebo kávou či večeří podle domluvy, předají svíčku a takto by svíčka měla během půstu doputovat až k posledním účastníkům. S tímto světlem takto doputujeme až k radostnému Velikonočnímu vzkříšení.
Odkaz pro online přihlášení je zde.

Program ve farnosti:

Wakan Tanka: vynikající večer s M. O. Váchou 13. 1. 2023 na Habrovce si můžete poslechnout ZDE

 1. Sedmikráskový karneval:
  neděle 29. 1. 2023, 15-17 hod. na Habrovce, pro děti i s doprovodem.
 2. V pražské katedrále se bude 8. února 2023 od 18.00 hod. konat synodální slavnostní bohoslužba, předsedající bude kardinál Mario Grech, jedna z klíčových postav synodálního procesu. 
 3. Dětské divadlo Paměti národa – z historie Habrovky za totality:
  19. 2. 2023

Modlitba za Ukrajinu
Dobrý a milosrdný Bože,
Prosíme Tě za ukončení války na Ukrajině.
Prosíme Tě za světové státníky, aby stáli na straně dobra a našli sílu k vzájemné dohodě a usmíření.
Prosíme Tě také za všechny oběti válek, sirotky, vdovy a uprchlíky. Obejmi je svou něžnou náručí.
Dej, ať také my kolem sebe šíříme pokoj, nejsme jeden druhému lhostejní a dokážeme si navzájem odpouštět.
A tak se nejen modlíme, ale svou myslí a rukama, penězi a prací pomáháme.

Farní události objektivem M. Košinové: ZDE

 • Čemu věřím?
  (rozhovor) Proč je pro tebe církev tak důležitá? Pokusím se ti to nějak přiblížit, i když se mi to možná nepovede úplně tak, jak bys to potřeboval.Myslím, že je ti celkem jasné, že lidé, kteří mají nějaký společný cíl, zájem nebo úkol, se spojují. Podobně, když mají stejný nebo aspoň dost podobný pohled na život a na to, co je v něm to nejdůležitější. Tedy také na to, jak rozumí té tajemné skutečnosti, kterou lidé na naší planetě nazývají různě,…

  Číst více

 • Pavel Pola: Modlit se?
  Většina křesťanů žije s pocitem, že by se měli modlit. Někteří dokonce žijí se špatným pocitem nebo s pocitem viny, že se nemodlí dostatečně často, dostatečně dlouho, že se nemodlí dobře nebo že se nemodlí vůbec. Pro mnohé tak zůstává modlitba jakousi povinností, navíc těžko uchopitelnou, se kterou si příliš nevědí rady, která je pro ně zdrojem výčitek a která jim často spíš komplikuje život. Někteří se modlili v dětství, s rodiči, prarodiči; tyto modlitby už jim ale v dospělosti nedávají příliš smysl. A tak…

  Číst více

 • (bez názvu)
  FARNÍ KALENDÁŘ – ÚNOR 2023 St 1 20:00 sál – modlitba Taizé Čt 2   Svátek Uvedení Páně do chrámu – den zasvěceného života Pá…

  Číst více

 • FARNÍ KALENDÁŘ – Leden 2023
  Ne 1 Panna Maria, Matka Boží (Světový den modliteb za mír)Po 2 sv. Bazil Veliký a Řehoř Naziánský, biskupové a učitelé církveÚt 3 9:00 Krč…

  Číst více

 • FARNÍ KALENDÁŘ – 2022 LISTOPAD
  Odpustky pro duše v očistci 1. 11. odpoledne a 2. 11. po celý den je možné získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Podmínky jsou: ve…

  Číst více

Twitter papeže Františka