Archiv kategorií: z okolí

Vážení přátelé, v neděli 8. května 2022 uběhne 77 let od konce druhé světové války. Války, na jejímž počátku stálo nejen hitlerovské Německo, ale i Sovětský svaz, k jehož minulosti vzhlíží i Vladimir Putin. Vinu také nesla rozdrobenost Evropy doprovázená národními i národnostními spory.V těchto dnech si ale také připomínáme první úspěšné kroky na cestě k sjednocené Evropě. Té sjednocené Evropě, která svým členským státům dopřála žít nebývale dlouho v míru i v nebývalém blahobytu. Evropě, jejíž soudržnost jediná dokáže porazit agresi putinovského Ruska.Proto se sejdeme 8. 5. 2022 v 15 hodin na náměstí Míru v Praze a budeme se modlit za mír…

Číst více

Papež František vyhlásil středu 26. ledna 2022 dnem modliteb za mír na Ukrajině. Vyjádřil obavy o její obyvatele i o to, jak by se mohl rozšířit případný rusko-ukrajinský konflikt. „Se znepokojením sleduji rostoucí napětí, které hrozí zasadit nový úder míru na Ukrajině a zpochybnit bezpečnost evropského kontinentu, což by mělo ještě širší dopady,“ řekl papež v neděli při modlitbě Anděl Páně. „Srdečně vyzývám všechny lidi dobré vůle, aby se modlili ke všemohoucímu Bohu, aby všechny politické kroky a iniciativy sloužily spíše lidskému bratrství než stranickým zájmům,“ dodal papež. „Ti, kdo sledují své vlastní cíle na úkor druhých, pohrdají svým lidským…

Číst více

Stanice metra OlbrachtovaObyvatele a farníky z okolí Habrovky jistě zajímá aktuální stav plánování a výstavby stanic nového metra D na území Krče.Výstavba nové linky pražského metra D má poměrně bohatou historii a sou-vislosti. První etapa výstavby metra D měla probíhat v úseku Pankrác-Písnice tak, aby metro začalo co nejdříve plnit svou základní funkci očekávanou od většiny Pražanů i Středočechů. Bohu-žel tato první etapa byla nakonec zre-dukována pouze na úsek Pankrác – Nové Dvory. Důvodem nebyl nedosta-tek financí. Těch bylo před korona krizí dostatek, a naopak se s projektem spěchalo kvůli využití eurodotací. Pro-blémy jsou však s výkupem či vyvlast-něním potřebných…

Číst více

3/3