Archiv kategorií: z okolí

Milí pastorační spolupracovníci ve farnostech, milí katecheté, připravujeme pro následující podzim a zimu nového školního roku 2022/23 sérii seminářů, jejichž účastníci se seznámí s přípravou prožitkových programů a katechezí pomocí pedagogických metod Franze Ketta. Nabídneme např. podněty pro tvorbu projektů k liturgickým dobám nebo vyprávění příběhů o národních patronech, posléze také práci s biblickými příběhy. Velmi Vás prosíme o postoupení této nabídky zájemcům z řad pedagogů ve Vaší farnosti. Pro nabízené semináře s konkrétními katechetickými obsahy je ovšem nutné mít za sebou první seznámení s metodami Franze Ketta, proto prosíme zájemce, kteří s touto prací ještě nemají zkušenosti, aby jako první kurz zvolili úvodní seminář ‚Textilní a přírodní…

Číst více

Královská kanonie premonstrátů na Strahově a Národní památkový ústav zvou k účasti na workshopu „Nedělní školy pro kostelníky“ zakončeného liturgií nešpor s představením textilní památky opatem strahovským Péče o historický liturgický textil nejen pro kostelníky 25. září 2022, 13.00 – 18.00 Přednášejí: Mgr. Marie Kuldová, NPÚ středních Čech PhDr. Jiří Vácha, PhD., Biskupství českobudějovické Mgr. Libor Šturc, Královská kanonie premonstrátů na Strahově MgA. Vendulka Otavská, restaurátorka historického textilu David Brož, fotograf  Workshop slovem provází: Mgr. Marie Hodinářová  Historické liturgické textilie jsou velmi opomíjenými památkami. Jsou stále ohrožené nepříznivými vlivy a časem, ale hlavně nepoučeným člověkem. Zároveň se jejich hodnota s plynoucím časem…

Číst více

Vážení přátelé, v neděli 8. května 2022 uběhne 77 let od konce druhé světové války. Války, na jejímž počátku stálo nejen hitlerovské Německo, ale i Sovětský svaz, k jehož minulosti vzhlíží i Vladimir Putin. Vinu také nesla rozdrobenost Evropy doprovázená národními i národnostními spory.V těchto dnech si ale také připomínáme první úspěšné kroky na cestě k sjednocené Evropě. Té sjednocené Evropě, která svým členským státům dopřála žít nebývale dlouho v míru i v nebývalém blahobytu. Evropě, jejíž soudržnost jediná dokáže porazit agresi putinovského Ruska.Proto se sejdeme 8. 5. 2022 v 15 hodin na náměstí Míru v Praze a budeme se modlit za mír…

Číst více

Papež František vyhlásil středu 26. ledna 2022 dnem modliteb za mír na Ukrajině. Vyjádřil obavy o její obyvatele i o to, jak by se mohl rozšířit případný rusko-ukrajinský konflikt. „Se znepokojením sleduji rostoucí napětí, které hrozí zasadit nový úder míru na Ukrajině a zpochybnit bezpečnost evropského kontinentu, což by mělo ještě širší dopady,“ řekl papež v neděli při modlitbě Anděl Páně. „Srdečně vyzývám všechny lidi dobré vůle, aby se modlili ke všemohoucímu Bohu, aby všechny politické kroky a iniciativy sloužily spíše lidskému bratrství než stranickým zájmům,“ dodal papež. „Ti, kdo sledují své vlastní cíle na úkor druhých, pohrdají svým lidským…

Číst více

Stanice metra OlbrachtovaObyvatele a farníky z okolí Habrovky jistě zajímá aktuální stav plánování a výstavby stanic nového metra D na území Krče.Výstavba nové linky pražského metra D má poměrně bohatou historii a sou-vislosti. První etapa výstavby metra D měla probíhat v úseku Pankrác-Písnice tak, aby metro začalo co nejdříve plnit svou základní funkci očekávanou od většiny Pražanů i Středočechů. Bohu-žel tato první etapa byla nakonec zre-dukována pouze na úsek Pankrác – Nové Dvory. Důvodem nebyl nedosta-tek financí. Těch bylo před korona krizí dostatek, a naopak se s projektem spěchalo kvůli využití eurodotací. Pro-blémy jsou však s výkupem či vyvlast-něním potřebných…

Číst více

5/5