Archivy autora: Antonio Vicente Perez Carames M.Id

notebook mail business paper

Odpustky pro duše v očistci 1. 11. odpoledne a 2. 11. po celý den je možné získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Podmínky jsou: ve stavu milosti posvěcující navštívit kterýkoliv kostel, kde se prosebník pomodlí vyznání víry, modlitbu Páně, jakoukoliv modlitbu na úmysl svatého Otce a přijme eucharistie. První podmínka si vyžaduje osobní přístup ke svátosti smíření. Ostatní jsou splnitelné při účasti na mši sv. 1. listopadu. Každý den od 1. odpoledne do 8. listopadu je možné získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, po splnění tří obvyklých podmínek: být ve stavu milosti posvěcující (případně jít ke svátosti smíření), přijmout…

Číst více

Poděkování Děkujeme za pomoc při včerejší brigádě a přípravě bazaru i za účast či spolupráci na bazaru samotném. Tento týden Neděle 16. – 29. neděle v mezidobí Světový den výživy   9:30         Krč – sál ● Dětský dobročinní bazárek – Prodej 14:00         Krč – sál ● Dětský dobročinní bazárek – Balení a úklid Pondělí 17. – Sv. Ignác Antiochijský, biskup a mučedník 17:30    Krč – sál ● Katecheze dětí Úterý 18. – Sv. Lukáš, evangelista   9:30         Krč – kostel ● Sedmikrásek – Úklid 16:00         Michle – Domov Sue Ryder ● Mše sv. 18:00         Krč – kavárna ● Společné nešpory a františkánský růženec…

Číst více

Poděkování Děkujeme za vaše příspěvky při dnešní sbírky do Fondu sv. Vojtěcha na mzdovou podporu duchovních.. Tento týden Neděle 9. – 28. neděle v mezidobí Sbírka ● Do fondu sv. Vojtěcha (mzdová podpora duchovních) Pondělí 10. – 17:30    Krč – sál ● Katecheze dětí 18:30    Krč – sál ● Mužská spiritualita – Chlapi Úterý 11. – Sv. Jan XXIII., papež   9:30         Krč – kostel / sál ● Sedmikrásek 18:15         Michle – fara ● Seminář Mystická Antropologie Středa 12. – Sv. Radim, biskup 18:15         Krč – kavárna ● Farní biblická hodina Čtvrtek 13. – Pátek 14. – Sv. Kalistus I., papež a…

Číst více

Tento týden Neděle 2. – 27. neděle v mezidobí a Sv. František z Assisi, jáhen a zakladatel – Farní slavnost 8:00        Michle – kostel ● Mše sv. – 27. neděle 10:00         Krč – kostel ● Mše sv. – Sv. František 11:30         Krč – sál ● Farní shromáždění a Farní oslava 19:00         Krč – kostel ● Mše sv. – Sv. František Pondělí 3. – 17:30    Krč – sál ● Katecheze dětí Úterý 4. – Sv. František z Assisi, jáhen a zakladatel   9:00         Krč – kavárna ● Noemi   9:30         Krč – kostel / sál ● Sedmikrásek 16:00         Michle – Domov Sue Ryder ●…

Číst více

So  1   p          Sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panna a učitelka církve Mezinárodní den hudby 16:00         Michle – fara ● Rodina Idente Ne  2   27.      neděle v mezidobí a Sv. František z Assisi, jáhen a zakladatel – Farní slavnost          Michle – kostel ● Mše sv. 10:00         Krč – kostel ● Mše sv. – Sv. František 11:30         Krč – sál ● Farní shromáždění a Farní oslava 19:00         Krč – kostel ● Mše sv. Po  3   17:30         Krč – sál ● Katecheze dětí Út   4   p          Sv. František z Assisi, jáhen a zakladatel   9:00         Krč – kavárna ● Noemi   9:30         Krč –…

Číst více

Neděle 25. – 26. neděle v mezidobí Sbírka ● Svatováclavská na církevní školství Pondělí 26. – Sv. Kosmas A Damian, mučedníci Mezinárodní den neslyšících 17:30    Krč – sál ● Katecheze dětí Úterý 27. – Sv. Vincenc z Paul, kněz Den Charity   9:30    Krč – kostel / sál ● Sedmikrásek 18:15    Michle – fara ● Seminář Mystická Antropologie zrušeno Středa 28. – SV. VÁCLAV, MUČEDNÍKHlavní patron českého národa – doporučený svátek Mezinárodní den míru Čtvrtek 29. – SV. MICHAEL, GABRIEL A RAFAEL, ARCHANDĚLY Pátek 30. – Sv. Jeroným, kněz a učitel církvi Sobota 1. – Sv. Terezie od Dítěte Ježíše Nové číslo…

Číst více

Milí pastorační spolupracovníci ve farnostech, milí katecheté, připravujeme pro následující podzim a zimu nového školního roku 2022/23 sérii seminářů, jejichž účastníci se seznámí s přípravou prožitkových programů a katechezí pomocí pedagogických metod Franze Ketta. Nabídneme např. podněty pro tvorbu projektů k liturgickým dobám nebo vyprávění příběhů o národních patronech, posléze také práci s biblickými příběhy. Velmi Vás prosíme o postoupení této nabídky zájemcům z řad pedagogů ve Vaší farnosti. Pro nabízené semináře s konkrétními katechetickými obsahy je ovšem nutné mít za sebou první seznámení s metodami Franze Ketta, proto prosíme zájemce, kteří s touto prací ještě nemají zkušenosti, aby jako první kurz zvolili úvodní seminář ‚Textilní a přírodní…

Číst více

Královská kanonie premonstrátů na Strahově a Národní památkový ústav zvou k účasti na workshopu „Nedělní školy pro kostelníky“ zakončeného liturgií nešpor s představením textilní památky opatem strahovským Péče o historický liturgický textil nejen pro kostelníky 25. září 2022, 13.00 – 18.00 Přednášejí: Mgr. Marie Kuldová, NPÚ středních Čech PhDr. Jiří Vácha, PhD., Biskupství českobudějovické Mgr. Libor Šturc, Královská kanonie premonstrátů na Strahově MgA. Vendulka Otavská, restaurátorka historického textilu David Brož, fotograf  Workshop slovem provází: Mgr. Marie Hodinářová  Historické liturgické textilie jsou velmi opomíjenými památkami. Jsou stále ohrožené nepříznivými vlivy a časem, ale hlavně nepoučeným člověkem. Zároveň se jejich hodnota s plynoucím časem…

Číst více

Neděle 18. – 25. neděle v mezidobí Pondělí 19. – Sv. Januárius, biskup a mučedník 17:30    Krč – sál ● Katecheze dětí Úterý 20. – Sv. Ondřej Kim, kněz, Pavel Chŏng Ng a druhy, mučedníci   9:30    Krč – kostel ● Úklid a Modlitba matek 16:00    Michle – Domov Sue Ryder ● Mše sv zrušeno 18:00    Krč – kavárna ● Společné nešpory a františkánský růženec 18:15    Michle – fara ● Seminář Mystická Antropologie zrušeno Středa 21. – SV. MATOUŠ, APOŠTOL A EVANGELISTA Mezinárodní den míru 18:15    Krč – kavárna ● Farní biblická hodina Pátek 23. – Sv. Pio z Pietrelcina, kněz 23:59   …

Číst více

Klíče: np Nezávazná památka ● p Památka ● sv Svátek ● sl Slavnost * každá neděle (dle možnosti) ● 9:00 ● Michle – fara ● Farní snídaně * každá neděle (dle možnosti) ● 10:30 ● Krč – sál ● Farní kavárna Čt   1   +         Světový den modliteb za péčí o stvoření Pá  2               So  3   p          Sv. Řehoř Veliký, papež a učitel Církvi             16:00  Michle – fara ● Rodina Idente Ne  4   23.      neděle v mezidobí                          Začíná běžní nedělní rozvrh (8:00 ● 9:30 ● 11:00 ● 19:00) Po  5   17:30  Krč ● Mše sv. pro děti…

Číst více

10/60