FARNÍ KALENDÁŘ – 2022 ČERVEN

FARNÍ KALENDÁŘ – 2022 ČERVEN

Klíče: np Nezávazná památka ● p Památka ● sv Svátek ● sl Slavnost

* každá neděle (dle možnosti) ● 9:00 ● Michle – fara ● Farní snídaně

* každá neděle (dle možnosti) ● 10:30 ● Krč – sál ● Farní kavárna

St   1   p Sv. Justin, mučedník

                   Mezinárodní den dětí

            20:00 Krč – sál ● Modlitba Taizé – Nácvik zpěvu od 19:30

Čt   2   np       Sv. Marcelin a Petr, mučedníci

Pá  3   p          Sv. Karel Lwanga a druhové, mučedníci

            16:00 Krč – zahrada / sál ● Festival Habrovka

            17:30 Michle – kostel ● Mše sv.

So  4   10:30 Krč – zahrada / sál ● Festival Habrovka

            16:00 Michle – fara ● Rodina Idente

            16:30 Hradčany – Katedrála ● Přijetí do katechumenátu

Ne  5   sl        Seslání ducha svatého

                   Světový den životního prostředí

            10:00 Hradčany – Katedrála ● Svátost biřmování

                       liturgické meziDobí

Po  6   p          Panna Maria, Matka církve

            17:30 Krč – sál ● Katecheze dětí

Út  7   9:30    Krč – kostel / sál ● Sedmikrásek

            15:00 Michle – Domov Sue Ryder ● Mše sv.

            18:00 Krč – kostel/sál ● Sekulární františkáni – Mše sv. a Setkání

            18:15 Michle – fara ● Seminář Mystická Antropologie

St   8   18:15 Krč – kavárna ● Farní biblická hodina ● Zj 15

Čt   9   sv       Ježíš Kristus, nejvyšší a věčný kněz

Pá  10 18:15 Krč – kostel a zahrada Noc kostelů

So  11 p          Sv. Barnabáš, apoštol

            16:00 Michle – fara ● Rodina Idente

Ne  12 sl        Nejsvětější Trojice

Po  13 p          Sv. Antonín z Padovy, kněz a učitel církve

            17:30 Krč – sál ● Katecheze dětí

            20:00 Krč – sál ● Mužská spiritualita – Chlapi

Út  14 9:30    Krč – kostel / sál ● Sedmikrásek

            11:00 Městská část Praha 4 – Krčský hřbitov (Na lišce) Ÿ
Roční ukládání uren opuštěných osob – Ekumenický obřad

            18:15 Michle – fara ● Seminář Mystická Antropologie

St   15 np       Sv. Vít, mučedník

                       Mons. Zdenek Wasserbauer ● narozeniny (1966)

Čt   16 sl        TĚLO A KREV PÁNĚ – doporučený svátek

            17:00 Katedrála ● Mše sv. / Hradčanské nám ● Eucharistická procesí

Pá  17          56. Světový den sdělovacích prostředků

So  18 np       Sv. Jan Nepomucký Neumann, biskup

            16:00 Michle – fara ● Rodina Idente

Ne  19 12.      neděle v mezidobí

Po  20 17:30 Krč – kostel / zahrada ● Závěrečná mše sv. pro děti

Út  21 p          Sv. Alois Gonzaga, řeholník

            9:00    Krč – kavárna ● Noemi

            9:30    Krč – kostel ● Úklid a Modlitba matek

            15:00 Michle – Domov Sue Ryder ● Mše sv.

            18:00 Krč – kavárna ● Sekulární františkáni – Společné modlitby

            18:15 Michle – fara ● Seminář Mystická Antropologie

St   22 np       Sv. Jan fisher, biskup, a Tomáš More, mučedníci

                       Mons. Dominik Duka, OP ● kněžské svěcení (1970)

Čt   23 sl        Narození sv. Jana Křtitele

                       Mons. Karel Herbst, SDB ● kněžské svěcení (1973)

            19:00 Michle – fara ● Pastorační rada farnosti

Pá  24 sl        Nejsvětější Srdce Ježíšovo

            23:59 Uzávěrka farního listu na červenec a srpen

So  25 p          Neposkvrněný Srdce Panny Marie

            16:00 Michle – fara ● Rodina Idente

Ne  26 13.      neděle v mezidobí

                        Sbírka ● Svatopetrská na bohoslovce

                        Mons. Václav Malý ● kněžské svěcení (1976)

                    Mezinárodní den boje proti narkomanii

                        Tetin ● X. Světový setkání rodin – Závěr roku rodiny

             11:15 Poutní mše sv. ● Biskup Z. Wasserbauer / Ztracená kapela

             14:00 Divadelní představení ● Špílmachr – Jenovéfa

             17:00 Krč – sál ● Přednáška ●
Karel Satoria: „Duchovní život jako zkušenost“

Po  27 np       Sv. Cyril Alexandrijský, biskup a učitel církve

Út  28 p          Sv. Ireneus, biskup a mučedník

            9:30    Krč – kostel / sál ● Sedmikrásek

            18:15 Michle – fara ● Seminář Mystická Antropologie

St   29 sl        Sv. Peter a Pavel, apoštoly

                       Misionáři Identes 63. výročí založení

Čt   30 np       Svatí prvomučedníci římské