misionáři – Fernando Rielo

F. Rielo Pardal

Zakladatel Fernando Rielo Pardal, který zemřel v New Yorku v roce 2004, byl především velký křesťanský mystik, bytostně spojený s Nejsvětější Trojicí a s obzvláštní synovskou láskou k Nebeskému Otci. Svou mystickou zkušenost ztvárňoval v poezii, která mu postupně vyšla v devíti básnických sbírkách. Vedle toho založil Světovou soutěž mystické poezie, která je, od roku 1990, organizována každý rok.

Mystika ho však vedla i cestou hlubokého, filozofického a teologického myšlení, při kterém poznal, že každý teolog ve svém bádání nezbytně potřebuje konstantní vědomi dítěte – syna Nebeského Otce. Právě díky tomuto synovskému vědomi bylo F. Rielovi dáno, můžeme říci, nové a velmi přitažlivé poznáni: Předně v metafyzice a také v antropologii, kde plasticky představuje způsob, jakým se lidská osoba stává obrazem a podobou svého Stvořitele. Jeho rozsáhlé vědecké dílo je postupně editováno v originální španělštině. FR založil Metafyzický světový kongres a v listopadu roku 2015 na Univerzitě v Salamance se uskutečnil jeho VI. ročník.