Z historie misionářů

Pražské sídlo MId., fara v Michli

Institut Id Krista Vykupitele, Misionářky a Misionáři Identes (zkráceně Misionáři Identes) je institut zasvěceného života papežského práva, který byl založený v roce 1959 v Tenerife (Španělsko).

Zakladatel, Fernando Rielo (Madrid, 28. 8. 1923 – New York, 6. 12. 2004), byl významný filosof, teolog, myslitel, spisovatel, básník a zároveň zakladatel různých sociálně a kulturně orientovaných nadací na podporu a obnovu důstojnosti člověka ve všech jeho dimenzích. Institut má mužskou a ženskou větev a působí ve více než 20 zemích světa – Evropy, Ameriky, Asie a Afriky.

První misionáři přišli v roce 1991 do dnes již bývalé ČSFR.
I po vzniku České republiky a Slovenské republiky zůstáváme a působíme v obou částech.

Místa působení

  • Olomouc. 1991-1995. Převažně na univerzitní půdě: Filozofická fakulta a Arcibiskupský kněžský seminář.
  • Bratislava. 1991-2000. Na univerzitach (především na Filozofické fakultě). Od r. 1996 ve farnostech Vrakuňa a Devín, a také v evangelizačnem centrem Quo Vadis. V r. 2010 byli obnovené vztahy, hlavně s VSZaSP sv. Alžbety. Od r. 2017 je obnovená přítomnost našich bratrů a sester. 
  • Praha. 1991-1993 a 1995-současnost. 1995-1996, na Arcibiskupském gymnáziu  Od října 1996 máme na starosti tuto farnost, u kostela Narození Panny Marie v Praze – Michli.