Archiv kategorií: misionáři

Milí farníci,píši vám stručně na téma: Rodina Idente v naší farnosti. Víte – alespoň si to myslím – že členi Rodiny Idente jsou přátelé misionářů a misionářek identes. Také si myslím, že víte, že P. Antonio a já jsme misionáři identes. Rodina Idente nemá závazky, ale je jí nabídnuta účast na činnosti (především se jedná o setkání formačního či liturgického rázu – přednášky, oslavy, pouti, bohoslužby, modlitby a další). Když jsem řekl, že Rodina Idente nemá závazky, mluvil jsem přesně: člen Rodiny Idente se někdy ukazuje jednou za rok anebo za dva či tři roky; další člen chodí na všechny akce,…

Číst více

Pozvánka na MOTUS CHRISTI v Uherském Hradišti Milí přátelé, kteří jste ve věku 18-35 let. Srdečně vás zveme na Motus Christi – duchovní cvičení misionářů identes s tématem osobní konverze ke svatosti, k níž vybízí Ježíš slovy: „Buďte tedy svatí, jako je svatý váš nebeský Otec“ (Mt 5,48) K tématu je třeba říct, že cestu, pravdu a život (tedy obsah) svatosti nejde nijak privatizovat. Jen ve spojení s Kristem ji člověk může žít, či spíše, učí se ji žít. Nedržme se příliš našich lidských lidských představ o svatosti, ve kterých je vždycky nějaký omyl, ale se synovskou důvěrou zůstaňme jen…

Číst více

Institut Id Krista Vykupitele, Misionářky a Misionáři Identes, Baarova 52/23, Praha 4 – Michle „Bolívijský projekt“ na podporu mise Institutu Id Krista Vykupitele, Misionářky a Misionáři Identes v provincii Chiquitos – department Santa Cruz, Bolívie, která je zaměřena na integrální rozvoj místních vesnických komunit, a to jak na úrovni sociální, výchovně vzdělávací, zdravotní, tak i duchovní.Konkrétně se jedná o 7 vesnických osad (diecéze San Ignacio de Velasco): San Javierito, Santa Rosita, Asuncion, Carmen, San Antonio, San Juancito a San Juan, které jsou součástí farností, jež spravují Misionáři Identes.Jedním z prvních projektů této mise je zlepšení podmínek bydlení místních obyvatel –…

Číst více

5/5