Rodina Idente

Milí farníci,
píši vám stručně na téma: Rodina Idente v naší farnosti.

Víte – alespoň si to myslím – že členi Rodiny Idente jsou přátelé misionářů a misionářek identes. Také si myslím, že víte, že P. Antonio a já jsme misionáři identes.

Rodina Idente nemá závazky, ale je jí nabídnuta účast na činnosti (především se jedná o setkání formačního či liturgického rázu – přednášky, oslavy, pouti, bohoslužby, modlitby a další). Když jsem řekl, že Rodina Idente nemá závazky, mluvil jsem přesně: člen Rodiny Idente se někdy ukazuje jednou za rok anebo za dva či tři roky; další člen chodí na všechny akce, nejenom Rodiny Idente, ale i misionářů identes (pokud se z nějakého důvodu jedná o akci vyhrazenou členům Institutu Idente).

Paní Martina Košinová, členka farní rady, je pověřena, aby sestavila seznam zájemců, kteří by chtěli být informováni o činnostech Rodiny Idente, hlavně v naší farnosti, a případně se jich účastnit.

Kontakt na paní Košinovou je následující: martinakosinova@seznam.cz

Milí farníci, myslím si, že Rodina Idente může být pro vás hezkou a užitečnou příležitostí.

Mějte se hezky i při této pandemii.
P. Alberto