Archiv kategorií: slovo z fary

Poděkování Děkujeme za pomoc při včerejší brigádě a přípravě bazaru i za účast či spolupráci na bazaru samotném. Tento týden Neděle 16. – 29. neděle v mezidobí Světový den výživy   9:30         Krč – sál ● Dětský dobročinní bazárek – Prodej 14:00         Krč – sál ● Dětský dobročinní bazárek – Balení a úklid Pondělí 17. – Sv. Ignác Antiochijský, biskup a mučedník 17:30    Krč – sál ● Katecheze dětí Úterý 18. – Sv. Lukáš, evangelista   9:30         Krč – kostel ● Sedmikrásek – Úklid 16:00         Michle – Domov Sue Ryder ● Mše sv. 18:00         Krč – kavárna ● Společné nešpory a františkánský růženec…

Číst více

Poděkování Děkujeme za vaše příspěvky při dnešní sbírky do Fondu sv. Vojtěcha na mzdovou podporu duchovních.. Tento týden Neděle 9. – 28. neděle v mezidobí Sbírka ● Do fondu sv. Vojtěcha (mzdová podpora duchovních) Pondělí 10. – 17:30    Krč – sál ● Katecheze dětí 18:30    Krč – sál ● Mužská spiritualita – Chlapi Úterý 11. – Sv. Jan XXIII., papež   9:30         Krč – kostel / sál ● Sedmikrásek 18:15         Michle – fara ● Seminář Mystická Antropologie Středa 12. – Sv. Radim, biskup 18:15         Krč – kavárna ● Farní biblická hodina Čtvrtek 13. – Pátek 14. – Sv. Kalistus I., papež a…

Číst více

Tento týden Neděle 2. – 27. neděle v mezidobí a Sv. František z Assisi, jáhen a zakladatel – Farní slavnost 8:00        Michle – kostel ● Mše sv. – 27. neděle 10:00         Krč – kostel ● Mše sv. – Sv. František 11:30         Krč – sál ● Farní shromáždění a Farní oslava 19:00         Krč – kostel ● Mše sv. – Sv. František Pondělí 3. – 17:30    Krč – sál ● Katecheze dětí Úterý 4. – Sv. František z Assisi, jáhen a zakladatel   9:00         Krč – kavárna ● Noemi   9:30         Krč – kostel / sál ● Sedmikrásek 16:00         Michle – Domov Sue Ryder ●…

Číst více

Neděle 25. – 26. neděle v mezidobí Sbírka ● Svatováclavská na církevní školství Pondělí 26. – Sv. Kosmas A Damian, mučedníci Mezinárodní den neslyšících 17:30    Krč – sál ● Katecheze dětí Úterý 27. – Sv. Vincenc z Paul, kněz Den Charity   9:30    Krč – kostel / sál ● Sedmikrásek 18:15    Michle – fara ● Seminář Mystická Antropologie zrušeno Středa 28. – SV. VÁCLAV, MUČEDNÍKHlavní patron českého národa – doporučený svátek Mezinárodní den míru Čtvrtek 29. – SV. MICHAEL, GABRIEL A RAFAEL, ARCHANDĚLY Pátek 30. – Sv. Jeroným, kněz a učitel církvi Sobota 1. – Sv. Terezie od Dítěte Ježíše Nové číslo…

Číst více

Neděle 18. – 25. neděle v mezidobí Pondělí 19. – Sv. Januárius, biskup a mučedník 17:30    Krč – sál ● Katecheze dětí Úterý 20. – Sv. Ondřej Kim, kněz, Pavel Chŏng Ng a druhy, mučedníci   9:30    Krč – kostel ● Úklid a Modlitba matek 16:00    Michle – Domov Sue Ryder ● Mše sv zrušeno 18:00    Krč – kavárna ● Společné nešpory a františkánský růženec 18:15    Michle – fara ● Seminář Mystická Antropologie zrušeno Středa 21. – SV. MATOUŠ, APOŠTOL A EVANGELISTA Mezinárodní den míru 18:15    Krč – kavárna ● Farní biblická hodina Pátek 23. – Sv. Pio z Pietrelcina, kněz 23:59   …

Číst více

Poděkování Děkujeme všem, co jste předchozí víkend přispěli Dětskému bazárku. Tento týden Neděle 1. – 3. Velikonoční Sbírka – Do fondu sv. Vojtěcha (mzdová podpora duchovních) 17:00    Krč – sál ● Setkání se sestrou Angelikou Pintířovou                                Jak najít cestu k mládeži z výchovného ústavu Pondělí 2. až neděle 8. – Týden modliteb za povolání k duchovnímu stavu Pondělí 2. – 16:30    Krč – kavárna ● Katecheze – příprava na 1. sv. přijímání dětí 17:30    Krč – sál ● Katecheze dětí Úterý 3. – Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštoly   9:30    Krč – kostel / sál ● Sedmikrásek 15:00    Michle – Domov…

Číst více

Tento týden Neděle 24. – 2. Velikonoční – Neděle Božího Milosrdenství Misionáři Identes ● Slavnost nebeského Otce   9:00    Krč – sál ● Dobročinný dětský bazárek + nabídka paní Zelinkové 10:00    Hradčany – Katedrála ● Mše sv. při oslavě svátku sv. Vojtěcha 13:00    Krč – sál ● Dobročinný dětský bazárek – 2 hodiny převážně pro uprchlíky z Ukrajiny V této souvislosti bychom vás chtěli poprosit, zda byste nám kromě oblečení, bot, hraček a potřeb pro děti do 18 let mohli přinést i oblečení pro maminky a případně i základní potraviny a drogerii. Nejvíce jsou potřeba: těstoviny, rýže, sůl, cukr, olej, čaj, káva,…

Číst více

Tento týden Neděle 17. – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně   8:00        Michle – kostel Ÿ Mše sv.   9:30        Krč – kostel Ÿ Mše sv. 11:00        Krč – kostel Ÿ Mše sv. Pondělí 18. – Pondělí v Oktávu velikonočním 8:00      Michle – kostel ● Mše sv. 10:00    Krč – kostel ● Mše sv. Úterý 19. – Úterý v Oktávu velikonočním   9:30    Krč – kostel ● Úklid a Modlitba matek 16:00    Michle – Domov Sue Ryder ● Mše sv. 18:00    Krč – kavárna ● Společné nešpory a františkánský růženec 18:15    Michle – fara ● Seminář Mystické Antropologii Pátek 22. – Pátek v Oktávu velikonočním…

Číst více

Poděkování Čeští a moravští biskupové děkují všem, kdo pomáhají Biskupové Čech, Moravy a Slezska děkují všem lidem dobré vůle, kteří nezištně pomáhají uprchlíkům z okupovaného území Ukrajiny. Prosíme vás, abyste ve svém bohulibém konání nepolevovali, a nadále v něm, dle svých možností, pokračovali. Pomoc může mít rozličnou formu, nemusí se primárně jednat o materiální a finanční dary či poskytnuté ubytování. Důležité je, aby těžce zkoušení lidé na útěku ze své vlasti znovu získali pocit bezpečí, důvěry a sounáležitosti. Toho lze docílit i drobnými projevy úcty a sympatií (třeba jen pozváním na kávu, rozhovorem, radou, nabídkou pomoci s orientací v neznámém…

Číst více

Tento týden Neděle 3. – 5. neděle postní Pondělí 7. – 16:30    Krč – kavárna ● Katecheze – příprava na 1. sv. přijímání dětí 17:30    Krč – sál ● Katecheze dětí Úterý 8. –   9:15    Krč – kostel / sál ● Sedmikrásek 16:00    Michle – Domov Sue Ryder ● Mše sv. 18:00    Krč – kostel / kavárna ● Sekulární františkáni – Mše sv. a setkání 18:15    Michle – fara ● Seminář Mystické Antropologii Středa 9. – 20:00    Modlitba Taizé – Nácvik zpěvu od 19:30 Čtvrtek 10. – 17:00    Michle – kostel Ÿ Křížová cesta Pátek 11. – 17:00    Krč –…

Číst více

10/31