Archiv kategorií: slovo z fary

4. 5.  se vrací Seminář Mystické Antropologie… „pod rouškou“. Alespoň do konce tohoto měsíce se koná na faře každý úterý od 18:15. Tradiční svatojanská arcidiecézní sbírka dostává nový název: Od 16. 5. t.r. bude Sbírka do Fondu mzdové podpory (služného) duchovních v arcidiecézi. Pokud chcete na něj přispět přes farní (provozní) bankovní účet,prosím, uveďte následovné:„Do Fondu mzdové podpory (služného) duchovních v arcidiecézi“VS: 50308 Liturgie přijetí do katechumenátu pro dospělé (nepokřtěné osoby nad 14 let)bude v Katedrále sv. Vita v sobotu 22. od 16:30.  V této chvíli je za naší farnost přihlášena jedna osoba. Pokud byste osobně měli zájem nebo znáte někoho, kdo se cítí povolán ke křesťanství, máte příležitost…

Číst více

Milí farníci,píši vám stručně na téma: Rodina Idente v naší farnosti. Víte – alespoň si to myslím – že členi Rodiny Idente jsou přátelé misionářů a misionářek identes. Také si myslím, že víte, že P. Antonio a já jsme misionáři identes. Rodina Idente nemá závazky, ale je jí nabídnuta účast na činnosti (především se jedná o setkání formačního či liturgického rázu – přednášky, oslavy, pouti, bohoslužby, modlitby a další). Když jsem řekl, že Rodina Idente nemá závazky, mluvil jsem přesně: člen Rodiny Idente se někdy ukazuje jednou za rok anebo za dva či tři roky; další člen chodí na všechny akce,…

Číst více

2/2