OHLÁŠKY – 2022. 02. 20.

Tento týden

Neděle 20. – 7. neděle v mezidobí

  • Sbírka ● Haléř sv. Petra – Výtěžek sbírky bude, tak jako každý rok, odeslán Svatému otci, aby mohl jménem celé církve přispívat ke zmírnění následků neštěstí či živelních katastrof a pomáhat lidem v nouzi.

Pondělí 21. –

  • 17:30    Krč – sál ● Katecheze dětí

Úterý 22. – Svátek Stolce svatého apoštola Petra

  • ü Celosvětový svátek skautek
  •   9:15    Krč – kostel / sál ● Sedmikrásek
  • 18:15    Michle – fara ● Seminář Mystické Antropologii

Sobota 26. –

  • 16:00    Michle – fara ● Rodina Idente
  • Bude k dispozici březnové číslo farního listu.

Neděle 27. – 8. neděle v mezidobí

Více informace najdete na farních nástěnkách
a na těchto webových stránkách