Synoda 2021

V říjnu roku 2021 se na nás všechny obrátil papež František s nabídkou či prosbou o spolupráci, aby každý podle svých možností a schopností přispěl k tomu, aby církev byla víc opravdovým společenstvím prospěšným všem lidem.
Je to prosba a výzva nejen pro všechny pokřtěné, ale zapojit se mohou všichni, kterým na budoucím stavu církve záleží.
Kdo byste se chtěl procesu a setkání účastnit nebo zaslat své připomínky k církvi, ozvěte se nám prosím na adresu synoda@michlehabrovka.cz rádi vás uvítáme!
Následují základní informace o synodě:

Pozvání, vysvětlivky a pomůcky pro synodní proces

Další zprávy a odkazy o synodě