Synoda

V říjnu roku 2021 se na nás všechny obrátil papež František s nabídkou či prosbou o spolupráci, aby každý podle svých možností a schopností přispěl k tomu, aby církev byla víc opravdovým společenstvím prospěšným všem lidem.
Je to prosba a výzva nejen pro všechny pokřtěné, ale zapojit se mohou všichni, kterým na budoucím stavu církve záleží.
Kdo byste se chtěl procesu a setkání účastnit nebo zaslat své připomínky k církvi, ozvěte se nám prosím na adresu synoda@michlehabrovka.cz rádi vás uvítáme!
Dokumenty:
Synoda – kontinentální fáze
Synoda – národní fáze
Synoda – arcidiecézní fáze

Pozvání, vysvětlivky a pomůcky pro synodní proces

 • 1. Farní pozvání k synodě a výtažek z Vademeca (průvodce synodou)
  Synoda/synodalita = společná cesta (myšleno v církvi) – jít společně – být společně – rozhodovat společně. Cílem je společenství svéprávných a rovnoprávných. Dělicí čára není jen často zmiňovaná mezi kněžími a laiky (lépe řečeno: mezi svěcenými a nesvěcenými) – ale také mezi aktivními a pasivními…

  Číst více

 • 2. Struktura setkání (inspirace)
  Zhruba týden před setkáním zaslat téma a strukturu setkání(Je možné se na něj tak naladit, abychom věděli, co se na setkání bude dít) Úvodní modlitba s prosbou o dar rozumět, modlitba k Duchu svatému. Čtení a rozjímání vybraného úryvku z Písma.(úryvek si lze libovolně…

  Číst více

 • 3. Téma 2 a 3 – pár otázek k „naslouchání “ i k „ujímání se slova“
  Synoda21 – 2. a 3. téma – podrobné podněty Téma 2 – Naslouchání Naslouchání je první krok, ale vyžaduje otevřenou mysl a otevřené srdce, bez předsudků.  Co usnadňuje nebo zatěžuje naše naslouchání jeden druhému? Jsme ochotni naslouchat těm, kteří mají na vývoj církve diametrálně…

  Číst více

 • 4. Rizika při setkání synodního kroužku
  Synodální setkání nese i svá rizika, zde je pár upozornění: – Bude se vám chtít jen tak si o tématu popovídat, ale zde by moderátor měl být laskavý (aby někoho nezakřikl), ale i  pevný, aby sezení nerozbředlo a nerozkecalo se. – Ticho je zde…

  Číst více

Další zprávy a odkazy o synodě