Archiv kategorií: společenství

blue cloudy sky

V neděli 3. října oslavíme svátek svatého Františka poutí na Habrovce. Pozor, dopoledne bude na Habrovce jedna jediná mše od 10:00. Prosíme, vyřiďte to svým kamarádům a kamarádkám, blízkým i vzdáleným. Bezprostředně po mši bude v sále farní shromáždění, kde se dozvíte informace o životě farnosti v minulém roce a o tom, co se chystá, mimo jiné o přípravách na oslavy 80 let kostela sv. Františka. Kdo můžete, přineste prosím občerstvení, vzájemně se pohostíme. František bude mít radost.

Každý měsíc, zpravidla první středu v měsíci, od 20:00 hodin (někdy s mírným zpožděním). U každé písně je link na možný nácvik, zkuste si to. TAIZÉ HABROVKA 2. ČERVNA 2021 96 Alleluia (Link) z ŽALMU 10078 Alleluia 22* Plesejte Hospodinu, všechny země, služte Hospodinu s radostí. (Alleluia 22).* Uznejte, že Hospodin je Bůh, on nás učinil, a my mu náležíme. (Alleluia 22)* Vstupte do jeho bran s díkem, do jeho nádvoří s chvalozpěvem, slavte ho, žehnejte jeho jménu (Alleluia 22)* Neboť Hospodin je dobrý, jeho milosrdenství je věčné, po všechna pokolení trvá jeho věrnost. (Alleluia 22) ČTENÍ (J 17,20-26) 50…

Číst více

Milí farníci,píši vám stručně na téma: Rodina Idente v naší farnosti. Víte – alespoň si to myslím – že členi Rodiny Idente jsou přátelé misionářů a misionářek identes. Také si myslím, že víte, že P. Antonio a já jsme misionáři identes. Rodina Idente nemá závazky, ale je jí nabídnuta účast na činnosti (především se jedná o setkání formačního či liturgického rázu – přednášky, oslavy, pouti, bohoslužby, modlitby a další). Když jsem řekl, že Rodina Idente nemá závazky, mluvil jsem přesně: člen Rodiny Idente se někdy ukazuje jednou za rok anebo za dva či tři roky; další člen chodí na všechny akce,…

Číst více

Modlitba Taizé: Každý měsíc, zpravidla první středu v měsíci, od 20:00 hodin (někdy s mírným zpožděním). U každé písně je link na možný nácvik, zkuste si to. V únoru 2021 teoreticky 3. toho měsíce, prakticky si to může promodlit každý doma. TAIZÉ HABROVKA 3. ÚNORA 2021 96 Alleluia (Link) z ŽALMU 6372 Alleluia 11* Bože, ty jsi můj Bůh, snažně tě hledám! (Alleluia 11).* má duše po tobě žízní, prahne po tobě mé tělo jak vyprahlá, žíznivá, bezvodá země. (Alleluia 11)* Tak tě budu velebit ve svém životě, v tvém jménu povznesu své dlaně k modlitbě, (Alleluia 11)* neboť stal…

Číst více

Na Habrovce Až se katecheze opět rozběhnou, rádi vás opět uvítají Miloslav, Mirka, Kristýna a další.Při zájmu o katecheze nebo duchovní rozhovory je nejlepší kontaktovat faráře nebo farní radu (mobil, email v sekci kontakty).

5/5