Archivy autora: JoB

Po dobu prázdnin se mění rozvrh bohoslužeb v neděli na Habrovce. V neděli dopoledne je mše pouze v 10:00 (není v 9:30 a v 11:00). Ostatní dny jsou beze změny. Pěkné prázdniny a tábory všem!

Včetně fotogalerie — Do noci kostelů byl 28. 5. 2021 zapojen i kostel sv. Františka v Praze 4 – Krči na Habrovce – mapy.cz V příspěvku najdete několik fotek z pátečního večera. Žalm 104,20: „Přivádíš tmu, noc se snese, celý les se hemží zvěří.“Letošním tématem bylo stvoření a příroda. Fotogalerie:

4. 5.  se vrací Seminář Mystické Antropologie… „pod rouškou“. Alespoň do konce tohoto měsíce se koná na faře každý úterý od 18:15. Tradiční svatojanská arcidiecézní sbírka dostává nový název: Od 16. 5. t.r. bude Sbírka do Fondu mzdové podpory (služného) duchovních v arcidiecézi. Pokud chcete na něj přispět přes farní (provozní) bankovní účet,prosím, uveďte následovné:„Do Fondu mzdové podpory (služného) duchovních v arcidiecézi“VS: 50308 Liturgie přijetí do katechumenátu pro dospělé (nepokřtěné osoby nad 14 let)bude v Katedrále sv. Vita v sobotu 22. od 16:30.  V této chvíli je za naší farnost přihlášena jedna osoba. Pokud byste osobně měli zájem nebo znáte někoho, kdo se cítí povolán ke křesťanství, máte příležitost…

Číst více

Modlitba Taizé: Každý měsíc, zpravidla první středu v měsíci, od 20:00 hodin (někdy s mírným zpožděním). U každé písně je link na možný nácvik, zkuste si to. V únoru 2021 teoreticky 3. toho měsíce, prakticky si to může promodlit každý doma. TAIZÉ HABROVKA 3. ÚNORA 2021 96 Alleluia (Link) z ŽALMU 6372 Alleluia 11* Bože, ty jsi můj Bůh, snažně tě hledám! (Alleluia 11).* má duše po tobě žízní, prahne po tobě mé tělo jak vyprahlá, žíznivá, bezvodá země. (Alleluia 11)* Tak tě budu velebit ve svém životě, v tvém jménu povznesu své dlaně k modlitbě, (Alleluia 11)* neboť stal…

Číst více

beautiful asian woman standing near rack with clothes in market

Dobrý večer všem! Další bazárek máme za sebou a mně nezbývá, než všem Z CELÉHO SRDCE PODĚKOVAT! VELKÉ DÍKY všem, kteří nám přivezli věci k prodeji, všem, kteří nám s respirátory a v rozestupech pomáhali třídit věci hned ve třech místnostech (aby mohli dodržet rozestupy i nakupující) a také všem, kteří nám pomohli věci po bazárku roztřídit a uklidit Habrovku! Velké díky patří také štědrým nakupujícím a dárcům, kteří nejen nakoupili, ale také přispěli do naší kasičky nebo své peníze nechali za sazeničky u paní Zelinkové.Celý výtěžek z letošního bazárku –  24.250 Kč (2.600 za sazeničky a 21.650 z bazárku)…

Číst více

5/5