Výběr z očekávaných událostí v květnu

Výběr z očekávaných událostí v květnu

4. 5.  se vrací Seminář Mystické Antropologie… „pod rouškou“.
Alespoň do konce tohoto měsíce se koná na faře každý úterý od 18:15.

Tradiční svatojanská arcidiecézní sbírka dostává nový název: 
Od 16. 5. t.r. bude Sbírka do Fondu mzdové podpory (služného) duchovních v arcidiecézi
Pokud chcete na něj přispět přes farní (provozní) bankovní účet,
prosím, uveďte následovné:
„Do Fondu mzdové podpory (služného) duchovních v arcidiecézi“
VS: 50308

Liturgie přijetí do katechumenátu pro dospělé (nepokřtěné osoby nad 14 let)
bude v Katedrále sv. Vita v sobotu 22. od 16:30. 
V této chvíli je za naší farnost přihlášena jedna osoba. 
Pokud byste osobně měli zájem
nebo znáte někoho, kdo se cítí povolán ke křesťanství, 
máte příležitost se ještě nám ozvat. 
Příprava na iniciační svátosti (Křest, Biřmování a Eucharistie) 
potrvá až do Velikonoc r. 2022.

Vzápětí svátost Biřmování bude udělena také v Katedrále 
a to v neděli 23. při mši sv. v 10:00 hod
Za naší farnost se účastní pět bířmovánců. 

A 30. proběhne První sv. Přijímání 
při mši sv. v kostele sv. Františka z Assisi v 11:00 hod. 
Deset dětí se už na to těší. 
Protože se děti museli připravit po menších skupinách i jednotlivě, 
předběžně oznámíme rodičům a katechetům, 
že
asi týden před oslavou P. Alberto bude mít s dětmi 
závěrečnou katechezi a přípravu obřadu
Den a hodinu ještě určíme.