Pravidla pro užívání (Podmínky)

Uživatel je povinen zejména užívat sál Habrovka a veškerá jeho zařízení podle dobrých mravů a s ohledem na to, aby nedocházelo ke zbytečným ztrátám a škodám:

 1. PŘED ZAPOČETÍM AKCE A PO SKONČENÍ JE TŘEBA VIZUÁLNĚ ZKONTROLOVAT STAV CELÉHO ZAŘÍZENÍ A OHLÁSIT ZÁVADY.
 2. NENÍ MOŽNÉ PROVOZOVAT VENKOVNÍ PRODUKCI (hudba, zpívání přes mikrofon) s využitím zesilovače a reproduktorů. Možné pouze v sále.
 3. V DOBĚ BOHOSLUŽEB A PO 22:00 NENÍ MOŽNO PROVOZOVAT HLUČNÉ ČINNOSTI. V noci je možná běžná hlasitost uvnitř sálu pokud jsou zavřeny dveře a okna směrem k zástavbě – na západní stranu (větrat lze na jih a východ tj. z kopce a k hasičům).
 4. V celém objektu platí zákaz kouření (a samozřejmě i užívání jakýchkoli nelegálních drog).
 5. Je zakázáno požívání alkoholu osobami mladšími 18 let (v souladu se zákony ČR). Osoby zjevně opilé, znečisťující a poškozující prostory a působící výtržnosti je třeba vykázat mimo prostory objektu i zahrady.
 6. Není možno provádět nevratné neodsouhlasené změny (zatloukání hřebíků, připínáčků do zdí pro výzdobu, malování apod.). Nábytek lze samozřejmě přestavovat podle potřeb.
 7. Manipulovat s uskladněnými věcmi, lze pouze po dohodě s jejich majiteli.
 8. Je přísně zakázáno manipulovat s plynovým kotlem.
 9. Teplotu v sále může uživatel v zimním období nastavit termostatem cca 3hod. před započetím akce (max. 21oC).
 10. Za péči o technický stav a bezpečnost osob během akce odpovídá každý uživatel po celou dobu své činnosti.
 11. Nájemce odpovídá pronajímateli za všechny škody způsobené jednáním nebo opomenutím svým, příslušníků své rodiny nebo svých návštěvníků.
 12. Nájemce se zavazuje veškeré tyto škody v nejkratší možné lhůtě na vlastní náklad odstranit, a není-li to možné, uhradit je pronajímateli v plné výši v penězích.
 13. Nájemce obdržel klíče od předmětu nájmu a po skončení akce je povinen veškeré klíče vrátit.
 14. Dodržovat sjednaný čas pro činnost a mimo tento čas se v prostorách nezdržovat.

Omezení při užívání

Akce pořádané na zahradě musí dodržovat klid v čase mší. Vyžadujeme ztišení hostů. V nejlepším případě na tento čas přesun do kavárny nebo do sálu. V případě, že se bude Vaše akce konat v tomto čase musíte respektovat tyto časy:

 • Pondělí 17:30 – 18:30
 • Středa 17:30 – 18:30
 • Pátek 17:30 – 19:15
 • Neděle 9:30 – 10:30
 • Neděle 11:00 – 12:00
 • Neděle 19:00 – 20:00

Farní kavárna
Každou neděli je farní kavárna od 10:30 do 14:00. V tomto čase je obsazena kavárna se zahradou. O zrušení rezervace této akce se rozhodne vždy až před daným víkendem.

Paralelní akce
Pokud v čase konání Vaší akce bude probíhat paralelně jiná akce v dalších prostorech (viz kalendář akcí), prosím, aby jste zajistili hladký průběh konání a vzájemně se respektovali.

Úklid po akci

Obecný popis

 • Objekt je třeba vrátit uklizený a ve stejném nebo lepším stavu než před akcí.
 • Vyprázdnit koše, do košů dát nové pytle, odvézt veškeré odpadky.
 • Pro tříděný odpad je možné využít veřejné kontejnery u areálu pouze způsobem, kde naplněné pytle zůstanou vedle kontejnerů, aby nedocházelo k jejich přeplnění pro sousedy.
 • Naše popelnice je pouze pro běžný provoz, ne pro odpad z akcí.
 • Odvézt si všechny své věci. I jednoznačně užitečné předměty věnovat pouze po domluvě.

Sál

 • Vyluxovat sál.
 • Rozmístění nábytku vrátit do původního stavu.

Kavárna

 • Umýt, utřít a uklidit nádobí.
 • Setřít podlahy, utřít stoly, židle.
 • Vyčistit lednice, prázdné odpojit a odpojené ponechat pootevřené.
 • Rozmístění nábytku vrátit do původního stavu.

Sociální zařízení

 • Umýt sociální zařízení a setřít podlahy na toaletě i v chodbě před ní.
 • Nechat pootevřené všechny dveře.

Klubovna

 • Vyluxovat klubovnu.
 • Rozmístění nábytku vrátit do původního stavu.

Předsíň, sklad

 • Setřít podlahu
 • Vyprázdnit koše.

Zahrada

 • Zkontrolovat, zda nezůstaly nedopalky, střepy, plasty, jiný druh odpadu apod. a odklidit je.
 • Rozmístění nábytku vrátit do původního stavu.

Časy úklidu
Pokud není domluveno jinak, platí pro sobotní akce, že areál bude uklizen nejpozději v neděli

 • zahrada do 9:00
 • kavárna, klubovny a sál do 10:00