Bohoslužby – Velikonoce

Pravidelné bohoslužby a služby kněží

Nedělní texty z Bible a komentáře k nim jsou ZDE (vira.cz na proklik)

Velikonoční pořad 2024 je na proklik dole

Během roku

Michle
Baarova
mapy.cz 
Krč
Habrovka
mapy.cz
Poznámka
neděle8:00*9:30
**11:00
10:00
19:00
*dopolední mše (není o prázdninách a na sv. Františka)
**pro rodiny s dětmi (není o prázdninách a na sv. Františka)
v době vánočních a letních prázdnin
  (není o prázdninách a na sv. Františka)
pondělí17:30
úterý^17:3016:00 – Domov Sue Ryder – 1. a 3. týden
^s nešporami
středa12:0017:30
čtvrtek17:30
pátek17:30Po mši je Apoštolská hodina s Misionáři Identes
(tichá adorace a četba z NZ do cca 19 hodin)
sobota17:307:30 – v soukromí pro Školní sestry de Notre Dame
  • Slavnosti a svátky, státní svátky, prázdniny: Změna vyhrazena
  • Svátost smíření (zpověď) 30 min. přede mší nebo po domluvě. 
  • Další svátosti a svátostiny (požehnání, pohřeb…): Po domluvě. 
  • Sv. růženec 30 min. přede mší (Ne: 7:30 a 9:00 v Po-So: 17:00).

Velikonoční triduum a doba Velikonoc

             9:30    Hradčany – Katedrála – mše – eucharistie a svěcení olejů

                      OBŘADY ZELENÉHO ČTVRTKU
                      Michle – Kostel Narození Panny Marie
            17:00  Svátost smíření (do17:45)
            17:00  Křížová cesta
            18:00 Večerní slavnostní mše – eucharistie na památku Večeře Páně
      do 21:00  Adorace v „Getsemanské zahradě“

                       Michle – Kostel Narození Panny Marie
                     /Velkopáteční sbírka na Svatou zemi/
            17:00  Svátost smíření (do17:45)
            17:00  Křížová cesta
            18:00 Velkopáteční obřady
      do 21:00  Rozjímání u Božího hrobu

                        Michle – Kostel Narození Panny Marie
            9:00    Společná pobožnost
      do 12:00  Rozjímání u Božího hrobu

                        Slavnost zmrtvýchvstání páně
                        Krč – Kostel sv. Františka z Assisi
            20:00 Velikonoční vigilie (mše – eucharistie)

             8:00    Michle – kostel – mše – eucharistie
             9:30    Krč – kostel – mše – eucharistie
            11:00  Krč – kostel – mše – eucharistie

            8:00    Michle – kostel – mše – eucharistie
           10:00  Krč – kostel – mše – eucharistie