misionáři – charisma

Charisma Idente se zakládá na 3 evangelních principech:

  1. Univerzální povolání k svatosti, jako odpověď na mandát: “Buďte svatí, jako Váš Nebeský Otec je svatý” (Mt 5,48)
  2. Podpora a rozvoj komunitního života a duch rodiny, v důvěře, v radu a příslib Krista: “ Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.” (Mt 18,20)
  3. Prioritně se věnovat evangelizační misi, která se koná podle apoštolského imperativu: “ Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu.” (Mk 16,15).

Charisma Idente má 2 specifické oblasti:

  • Apoštolát s mladými lidmi, kteří ztratili katolickou víru anebo nikdy nevěřili.
  • Apologetický dialog s intelektuály k rozšiřování a ochraně zjevené pravdy, jako forma služby a obrany Svatého Písma, Tradice a Učitelské autority církve v dnešním světě.

Naši evangelizační činnost vykonáváme v různých misiích podle požadavků místních církví a podle potřeb v čase a v daném prostoru; často i přes sociálně zaměřenou činnost a ve spolupráci s nadacemi a organizacemi, které mají neziskové a humanitární účely. Institut se chce takto “zhostiť” frustraci poukazující na lidskou bídu, choroby, nevzdělanost, nespravedlnost a ve všeobecnosti smutek ze života, jako o tom mluví náš Otec zakladatel: “Váš záměr, drazí synové a dcery, je samotný Kristus: prožít život konáním dobra pro všechny lidi”. Naše sociální činnost sahá od domovů pro opuštěné děti přes všeobecnou podporu sociálně, vzdělanostně a kulturně oslabeným lidem a komunitám (např. v Latinské Americe a v Africe), až po novou evangelizaci, která předpokládá duchovní a kulturní obnovu prostředí a osob, kteří, jak v Evropě a Severní Americe upadli do materializmu a života bez své pravé hloubky. Příkladem této misijní činnosti jsou dětské domovy v Bolívii a Peru a naše významná přítomnost na univerzitách a ve vzdělávání v Ekvádoru, Itálii, Čile, Bolívii, Thajsku a na Filipínách.