OHLÁŠKY – 2022. 01. 23.

Jako z nebe padá déšť a sníh
a znovu se tam nevrací,
ale zavlažuje zemi
a zúrodňuje ji k plození,
aby dávala zrno rozsévači
a chléb tomu, kdo jí –
takové je i mé slovo,
jež z mých úst vychází:
nenavrátí se ke mně s prázdnou,
ale vykoná, co chci;
úspěšně naplní své poslání.


(Izajáš 55,10-11)

Neděle 23. – 3. neděle v mezidobí

 • + Neděle Božího slova.
 • Kromě běžné farní sbírky, je Sbírka na podporu Českého katolického biblického díla a České biblické společnosti. Může se vykonávat:
  • pomoci složenek co najdete v kostele – v tomto případě přidejte, prosím, konstantní symbol (KS) 0308;
  • anebo přímým bankovním převodem, a to přes farního účtu 61495369 / 0800 nebo rovně na účet arcibiskupství pražského 45301130 / 2700. Důležité je uvést správný variabilní symbol (VS) 9207200308.
  • Zpráva pro příjemce: „Dar na biblický apoštolát“.
  • A pokud nám to chcete svěřit v hotovosti… je to také možné.

Pondělí 24. –

 • 17:30    Krč – sál ● Katecheze dětí

Úterý 25. – Svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola

 •   9:15    Krč – kostel / sál ● Sedmikrásek
 • 18:15    Michle – fara ● Seminář Mystické Antropologii

Čtvrtek 27. –

 • 18:30    Michle – fara ● Pastorační rada farnosti

Sobota 29. –

 • 16:00    Michle – fara ● Rodina Idente

Neděle 30. – 4. neděle v mezidobí

Více informace najdete na farních nástěnkách
a na těchto webových stránkách