OHLÁŠKY – 2022. 01. 16.

Tento týden

Neděle 16. – 2. neděle v mezidobí

  • Den uprchlíků

Pondělí 17. –

  • 17:30    Krč – sál ● Katecheze dětí
  • 20:00    Krč – sál ● Mužská spiritualita – Chlapi

OD 18. DO 25. + TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ

Úterý 18. – Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

  •   9:15    Krč – kostel ● Úklid + Modlitba matek
  • 18:00    Krč – kavárna ● Společné nešpory a františkánský růženec
  • 18:15    Michle – fara ● Seminář Mystické Antropologii

Pátek 21. –

Sobota 22. –

  • 16:00    Michle – fara ● Rodina Idente

Neděle 23. – 3. neděle v mezidobí

  • + Neděle Božího slova
  • Sbírka na podporu Českého katolického biblického díla a České biblické společnosti

Více informace najdete na farních nástěnkách
a na těchto webových stránkách