OHLÁŠKY – 2022. 10. 16.

Poděkování

Děkujeme za pomoc při včerejší brigádě a přípravě bazaru i za účast či spolupráci na bazaru samotném.

Tento týden

Neděle 16. – 29. neděle v mezidobí

 • Světový den výživy
 •   9:30         Krč – sál ● Dětský dobročinní bazárek – Prodej
 • 14:00         Krč – sál ● Dětský dobročinní bazárek – Balení a úklid

Pondělí 17. – Sv. Ignác Antiochijský, biskup a mučedník

 • 17:30    Krč – sál ● Katecheze dětí

Úterý 18. – Sv. Lukáš, evangelista

 •   9:30         Krč – kostel ● Sedmikrásek – Úklid
 • 16:00         Michle – Domov Sue Ryder ● Mše sv.
 • 18:00         Krč – kavárna ● Společné nešpory a františkánský růženec
 • 18:15         Michle – fara ● Seminář Mystická Antropologie

Středa 19. – Sv. Jan de Brébeuf a Izák Jogues, knězí, a dr., mučedníci

Čtvrtek 20. –

 • 19:00         Michle – fara ● Pastorační rada farnosti

Pátek 21. – Sv. Karel Rakouský

 • 23:59         Uzávěrka farního listu

Sobota 22. – Sv. Jan Pavel II., papež

 • 16:00    Michle – fara ● Rodina Idente

Neděle 23. – 30. neděle v mezidobí

 • Den modliteb za misie
 • Sbírka ● Na misie
 • 17:00         Krč – sál ● Jan Horák ● Divadelní přestavení Rybáři

Předběžné

Neděle 30. – Výročí Posvěcení kostela Narození P. Marie – Farní slavnost

Více informace najdete na farních nástěnkách, na těchto webových stránkách
i v číslech Farního listu a Arcidiecézního zpravodaje