OHLÁŠKY – 2022. 02. 13.

Tento týden

Neděle 13. – 6. neděle v mezidobí

  • Při mši sv. udělování Pomazání Nemocných
  • Připomínáme, že kdykoliv máte mezi bližších někoho, co by Svátost nemocných potřeboval ale do kostela nebo na faře přijít nemůže, my, kněží můžeme se k ní dostat. Prosíme, však, abyste nám poskytli údaje jasně… a písemně.

Pondělí 14. –

  • 17:30    Krč – sál ● Katecheze dětí

Úterý 15. –

  • 9:15      Krč – kostel / sál ● Sedmikrásek
  • 18:00    Krč – kavárna ● Společné nešpory a františkánský růženec
  • 18:15    Michle – fara ● Seminář Mystické Antropologii

Čtvrtek 17. –

  • 18:30    Michle – fara ● Pastorační rada farnosti

Pátek 18. –

  • 23:59    Uzávěrka farního listu

Sobota 19. –

  • 16:00    Michle – fara ● Rodina Idente

Neděle 20. – 7. neděle v mezidobí

Více informace najdete na farních nástěnkách
a na těchto webových stránkách